Nocna i świąteczna pomoc lekarska w szpitalach? Lekarze przeciwko

Medexpress

Opublikowano 29 maja 2017, 08:22

1-ThinkstockPhotos-98412473 Fot. Thinkstock/Getty Images
Medexpress

Opublikowano 29 maja 2017, 08:22

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej zgłasza następujące uwagi do przedmiotowego projektu:

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej negatywnie ocenia włączenie do szpitalnej opieki zdrowotnej części opieki zdrowotnej właściwej dla podstawowej opieki zdrowotnej, jaką jest nocna i świąteczna opieka zdrowotna.

Projekt nie daje odpowiedzi na pytanie z jakimi komórkami organizacyjnymi może być łączona nocna i świąteczna opieka zdrowotna. Powyższym zmianom nie towarzyszy zwiększenie wymogów w zakresie obsady personelu co oznacza, że udzielanie dodatkowych świadczeń w ramach nocnej i świątecznej opieki ma odbywać się w ramach dotychczasowych zasobów personelu. Konsekwencją powyższego może być obniżenie jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych.
Projekt nie określa precyzyjnie sposobu organizacji udzielania świadczeń nocnej i świątecznej opieki medycznej co może prowadzić do sytuacji, w której u różnych świadczeniodawców udzielanie takich świadczeń będzie różnie zorganizowane a różnice te wynikać będą z przepisów porządkowych tych świadczeniodawców.
Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej negatywnie ocenia zawarte rozwiązanie dotyczące udzielania świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej z zapewnieniem w lokalizacji dostępności świadczeń w trybie hospitalizacji i hospitalizacji planowej.

Projektowane przepisy nie określają w sposób precyzyjny odpowiedzialności za zapewnienie pacjentom dostępu do świadczeń zdrowotnych w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Projekt nie daje odpowiedzi na pytanie, z jakimi komórkami organizacyjnymi może być łączona nocna i świąteczna opieka zdrowotna. Powyższym zmianom nie towarzyszy zwiększenie wymogów w zakresie obsady personelu co oznacza, że udzielanie dodatkowych świadczeń w ramach nocnej i świątecznej opieki ma odbywać się w ramach dotychczasowych zasobów personelu. Konsekwencją powyższego może być obniżenie jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych.

Projekt nie określając sposobu organizacji udzielania świadczeń nocnej i świątecznej opieki medycznej może prowadzić do sytuacji, w której u różnych świadczeniodawców udzielanie takich świadczeń będzie różnie zorganizowane, a różnice te wynikać będą z przepisów porządkowych tych świadczeniodawców.

Źródło: NIL

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

lekarze / nil / nrl
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31