Nowe opłaty za krew w 2020 r.

ThinkstockPhotos-476836040
Thinkstock/GettyImages
W Dzienniku Ustaw opublikowano Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2020 r.
Medexpress 2019-08-27 12:01

Zgodnie z rozporządzeniem ustala się następujące opłaty za krew i jej składniki, wydawane przez jednostki organizacyjne publicznej służby krwi, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2–4 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi:
1) 275 zł – za jednostkę krwi pełnej konserwowanej;
2) 186 zł – za jednostkę koncentratu krwinek czerwonych z krwi pełnej;
3) 263 zł – za jednostkę koncentratu krwinek czerwonych z aferezy;
4) 558,60 zł – za dawkę terapeutyczną ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych z krwi pełnej;
5) 1111 zł – za dawkę terapeutyczną ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych z aferezy;
6) 1255 zł – za jednostkę koncentratu granulocytarnego;
7) 100 zł – za jednostkę osocza świeżo mrożonego;
8) 195 zł – za jednostkę krioprecypitatu.

Rozporządzenie: TU

Źródło: Dz.U.

PDF

Zobacz także