Nowe świadczenia gwarantowane w zakresie leczenia stomatologicznego

Fot. Thinkstock/Getty Images
Ministerstwo opublikowało projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego. O jakie pozycje poszerzy się koszyk świadczeń?
Paweł Grzybowski 2017-05-16 10:07

Projekt rozporządzenia ma znowelizować rozporządzenie ministra zdrowia z 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz. U. 2017 r. poz. 193). Zgodnie z projektem koszyk świadczeń gwarantowanych ma zostać poszerzony o:
- badanie lekarskie i kontrolne po urazie zębów,
- badanie lekarskie stomatologiczne i kontrolne po urazie zębów,
- zabezpieczenie profilaktyczne lakiem szczelinowym bruzd zębów szóstych raz do 8 roku życia i siódmych – za każdy ząb – do ukończenia 14. roku życia,
- leczenie endodontyczne zęba z nieuformowanym korzeniem z zastosowaniem materiału typu MTA,
- rentgenodiagnostyka do pięciu zdjęć wewnątrzustnych,
- rentgenodiagnostyka – zdjęcie pantomograficzne z opisem.

Celem projektowanego rozporządzenia jest zwiększenie dostępności do świadczeń gwarantowanych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia poprzez rozszerzenie koszyka świadczeń gwarantowanych. Projektowane rozporządzenie podejmuje problem niezadowalającego stanu uzębienia dzieci i możliwych powikłań wśród dorosłych oraz niewystarczającego zakresu świadczeń gwarantowanych, które pozwoliłoby na poprawę stanu faktycznego.

Zmiany umożliwią:
- zwiększenie populacji dzieci i młodzieży korzystającej z finansowanych ze środków publicznych badań stomatologicznych,
- zmniejszenie ryzyka choroby próchnicowej i zwiększenie szansy na utrzymanie w zdrowiu drugich stałych zębów trzonowych,
- ograniczenie powstawania wad zgryzu i konieczności leczenia ortodontycznego oraz protetycznego,

- zmniejszenie ryzyka zaburzeń emocjonalnych związanych z utratą zęba starego.

Projektowane zmiany są zgodne z rekomendacjami prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Źródło: MZ

PDF

Zobacz także