Nowe uprawnienia w zakresie zlecania wyrobów medycznych – wskazówki dla fizjoterapeutów

Medexpress

Opublikowano 23 pazdziernika 2019, 11:39

151018619 151018619.jpg
Medexpress

Opublikowano 23 pazdziernika 2019, 11:39

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2019 r. poz. 952), wykonywanie zawodu polega również na zlecaniu wyrobów medycznych, dobieraniu do potrzeb pacjenta wyrobów medycznych i nauczaniu pacjenta posługiwania się wyrobami medycznymi.

Do dnia 22 października br. fizjoterapeuta mógł zlecać:
• balkoniki albo podpórki ułatwiające chodzenie;
• poduszki przeciwodleżynowe pneumatyczne;
• materace przeciwodleżynowe (z wyłączeniem materacy piankowych);
• kule łokciowe ze stopniową regulacją, kule łokciowe z podparciem na przedramieniu;
• kule pachowe;
• trójnogi albo czwórnogi;
• laski dla niewidomych (białe);
• majteczki – po wyłuszczeniu lub w przypadku wrodzonego braku w stawie biodrowym do 12 sztuk;
• pończochy kikutowe – po pełnej amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie stopy/podudzia/uda do 12 sztuk;
• pończochy kikutowe – po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie przedramienia/ramienia do 12 sztuk;
• pończochy kikutowe – po pełnej amputacji lub w przypadku braku kończyny górnej do 12 sztuk.

Z dniem 23 października br. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. poz. 1899), w którym to rozszerzono uprawnienia fizjoterapeutów w zakresie zlecania wyrobów medycznych.

Co w praktyce oznacza zmiana?

Regulacja, która wejdzie w życie 23 października br., wypełnia dotychczasowe braki w zakresie kompetencji fizjoterapeutów, o których mowa w przepisach ustawy o zawodzie fizjoterapeuty. Zmiana ta to również wzrost naszego znaczenia w systemie ochrony zdrowia oraz kolejny krok do budowy prestiżu zawodu.
Zgodnie z nowymi przepisami rozszerzony został wykaz wyrobów medycznych możliwych do zlecania przez fizjoterapeutów z prawem do samodzielnego udzielania świadczeń fizjoterapeutycznych, z jednoczesnym zróżnicowaniem kompetencji w tym zakresie dla magistrów fizjoterapii oraz specjalistów w dziedzinie fizjoterapii. Uprawnienia te kształtują się następująco:

1. Specjalista w dziedzinie fizjoterapii uzyskuje uprawnienia do wystawiania zleceń na wyroby medyczne określone w załączniku do rozporządzenia jako:
1. grupa A lp. 1–3:
• protezowa wkładka do buta uzupełniająca stopę – do zwykłego obuwia,
• proteza uzupełniająca stopę,
• proteza ostateczna w obrębie stawu skokowego z kikutem oporowym;

2. grupa B lp. 4–11:
• proteza tymczasowa podudzia,
• proteza ostateczna skorupowa podudzia z tuleją udową i połączeniem w obrębie stawu kolanowego,
• proteza ostateczna modularna podudzia z tuleją udową i połączeniem w obrębie stawu kolanowego,
• proteza ostateczna skorupowa podudzia,
• proteza ostateczna modularna podudzia,
• wymiana leja w protezie tymczasowej podudzia,
• wymiana leja w protezie ostatecznej podudzia,
• protezowe wyrównanie skrócenia kończyny dolnej w obrębie podudzia;

3. grupa C lp. 12–17:
• proteza tymczasowa w obrębie uda,
• proteza ostateczna skorupowa w obrębie uda,
• proteza ostateczna modularna w obrębie uda,
• protezowe wyrównanie skrócenia kończyny dolnej w obrębie uda,
• wymiana leja w protezie tymczasowej uda,
• wymiana leja w protezie ostatecznej uda;

4. grupa D pozycje 18–20:
• proteza ostateczna skorupowa z koszem biodrowym po wyłuszczeniu w stawie biodrowym lub z krótkim kikutem wymagającym zaprotezowania z koszem biodrowym,
• proteza ostateczna modularna z koszem biodrowym po wyłuszczeniu w stawie biodrowym lub z krótkim kikutem wymagającym zaprotezowania z koszem biodrowym,
• wymiana kosza biodrowego po wyłuszczeniu w stawie biodrowym;

5. grupa E lp. 21: proteza kosmetyczna w obrębie ręki;

6. grupa F lp. 22 i 23:
• proteza kosmetyczna w obrębie przedramienia,
• proteza robocza z końcówką roboczą w obrębie przedramienia;

7. grupa G lp. 24–27:
• proteza kosmetyczna w obrębie ramienia,
• proteza robocza z końcówką roboczą w obrębie ramienia,
• proteza kosmetyczna całej kończyny górnej po wyłuszczeniu w obrębie stawu barkowego,
• proteza robocza z końcówką roboczą całej kończyny górnej po wyłuszczeniu w obrębie stawu barkowego;

8. grupa H lp. 28–33:
• orteza obejmująca goleń i stopę lub ze strzemieniem (typu AFO),
• orteza krótka korygująca zaburzenia osiowe w płaszczyźnie czołowej (typu DAFO lub GRAFO),
• orteza z ujęciem uda, goleni i stopy (typu KAFO),
• orteza obejmująca obręcz biodrową, uda, golenie i stopy (typu HKAFO),
• orteza odciążająca kończynę dolną,
• orteza reciprokalna z umożliwieniem ruchu w stawach skokowych i kolanowych;

9. grupa I lp. 34–35:
• pas biodrowy z szyną lub szynami,
• kosz biodrowy;

10. grupa K lp. 45–46:
• orteza na rękę i przedramię,
• orteza przedramienno-ramienna z ujęciem ręki;

11. grupa Ł lp. 54–56:
• gorset odciążająco-stabilizujący (z wyłączeniem gorsetu typu Jewetta),
• gorset korekcyjny do leczenia skolioz lub kyfoz,
• orteza tułowia lędźwiowo-krzyżowa;

12. grupa N pozycje 64–68:
• but na stopę o różnym zniekształceniu,
• but wyrównujący skrócenie kończyny dolnej,
• but przy amputacji w obrębie stopy,
• but do ortezy obejmującej stopę,
• but do pary przy zaopatrzeniu jednoczesnym na chorą stopę;

13. grupa O lp. 69 i 70:
• rękaw uciskowy płaskodziany z krytym szwem, bez zawartości bawełny, z uciskiem nie mniejszym niż 20 mmHg,
• nogawica uciskowa płaskodziana z krytym szwem, bez zawartości bawełny, z uciskiem nie mniejszym niż 30 mmHg;

14. grupa P lp. 92 i 93 oraz 124–133:
• proteza piersi,
• peruka,
• balkonik specjalny dla dzieci z odciążeniem tułowia, umożliwiający przemieszczanie się,
• pionizator,
• urządzenie multifunkcyjne: funkcja pionizacji, stabilizacji w pozycji siedzącej i leżącej z funkcją transportową,
• wózek inwalidzki ręczny,
• wózek inwalidzki dziecięcy,
• wózek inwalidzki wykonany ze stopów lekkich z systemem szybkiego demontażu kół, składany, dla osób samodzielnie poruszających się na wózku,
• wózek inwalidzki specjalny (np. wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym, wózek stabilizujący plecy i głowę, wózek z funkcją pionizacji), z wyłączeniem wózka inwalidzkiego toaletowego,
• wózek inwalidzki specjalny dziecięcy (np. wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym, wózek stabilizujący plecy i głowę, wózek z funkcją pionizacji), z wyłączeniem wózka inwalidzkiego toaletowego,
• siedzisko ortopedyczne dla dzieci stabilizujące plecy i głowę,
• pełzak do raczkowania.

2. Fizjoterapeuta posiadający tytuł magistra fizjoterapii z prawem do samodzielnego udzielania świadczeń fizjoterapeutycznych uzyskuje uprawnienia do wystawiania zleceń na wyroby medyczne określone w załączniku do rozporządzenia jako:

1. grupa J lp. 36–44:
• orteza stabilizująca staw skokowy,
• orteza sztywna lub półsztywna z tworzywa sztucznego na goleń i stopę,
• orteza stawu kolanowego z ruchomym stawem kolanowym z regulacją kąta zgięcia,
• orteza stawu kolanowego obejmująca całą goleń i udo, z regulacją zakresu ruchomości,
• orteza jednostronna lub obustronna unieruchamiająca lub stabilizująca staw biodrowy z regulowanym kątem zgięcia lub odwiedzenia,
• szyna typu Saint-Germain,
• szyna Denis-Browna z obuwiem,
• orteza na całą kończynę dolną z ujęciem stopy z regulacją kąta zgięcia w stawie kolanowym,
• orteza odwodząca do leczenia rozwojowej dysplazji stawu biodrowego;

2. grupa L lp. 47–53:
• orteza ręki stabilizująca lub korygująca (z wyłączeniem aparatu Stacka i Capenera),
• orteza na rękę i przedramię,
• orteza stawu łokciowego z regulacją kąta zgięcia z ujęciem ręki lub bez,
• orteza stawu łokciowego z ujęciem ręki lub bez,
• orteza na ramię i bark (z wyłączeniem temblaków i ortez typu „Dessault”),
• orteza na ramię i bark typu „Dessault”,
• orteza odwodząca stawu barkowego z regulacją kąta odwiedzenia;

3. grupa M lp. 57–63:
• gorset stabilizująco-unieruchamiający,
• pas stabilizujący odcinek lędźwiowo-krzyżowy lub miednicę,
• orteza (sznurówka) tułowia sztywna wysoka ze stalkami lub fiszbinami,
• orteza (sznurówka) lędźwiowo–krzyżowa ze stalkami lub fiszbinami,
• kołnierz sztywny,
• kołnierz półsztywny,
• półgorsetowa orteza szyjna;

4. grupa O pozycje 69 i 70:
• rękaw uciskowy płaskodziany z krytym szwem, bez zawartości bawełny, z uciskiem nie mniejszym niż 20 mmHg,
• nogawica uciskowa płaskodziana z krytym szwem, bez zawartości bawełny, z uciskiem nie mniejszym niż 30 mmHg.

WAŻNE

Pacjent ma prawo otrzymać zlecenie na ww. wyroby medyczne od fizjoterapeuty, które dotychczas mógł zlecić tylko lekarz określonej specjalizacji, z uwzględnieniem refundacji w każdym miejscu, w którym świadczenie zdrowotne zostało mu udzielone, w tym również w gabinecie prywatnym, po spełnieniu następujących warunków:

• zlecenie wystawia osoba do tego uprawniona: magister fizjoterapii lub specjalista w dziedzinie fizjoterapii – każdy w zakresie swoich uprawnień zawodowych,
• pacjent ma prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
• wyrób medyczny znajduje się w wykazie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych,
• wyrób medyczny ma być stosowany w określonym w tym wykazie zakresie wskazań objętych refundacją.

Co podkreślono w interpelacji z dnia 10 października 2017 roku w odpowiedzi na zapytanie Pana Posła Adama Ołdakowskiego nr 4360 w sprawie wystawiania recept w gabinetach prywatnych. Na zleceniu należy wpisać REGON podmiotu leczniczego, z którego wystawiane jest zlecenie, lub praktyki zawodowej.

Zlecenie na wyroby medyczne wymaga potwierdzenia przez OW NFZ, podczas którego weryfikowana jest poprawność jego wystawienia. Na co warto zwrócić szczególną uwagę, a co może stanowić odmowę przyjęcia zlecenia do potwierdzenia refundacji:

1. poprawność danych osobowych pacjenta (imię, nazwisko, PESEL, adres)

2. poprawność określenia wyrobu medycznego:
• liczba porządkowa wyrobu medycznego – oznaczenie zgodne z załącznikiem do rozporządzenia,
• oznaczenie liczby sztuk,
• określenie wyrobu medycznego wraz z pisemnym uzasadnieniem,
• określenie strony,
• dodatkowe wskazania zlecającego zaopatrzenie,

3. oznaczenie daty wystawienia zlecenia – należy pamiętać, że stosowna informacja o zleceniu powinna znaleźć odzwierciedlenie w dokumentacji medycznej pacjenta,

4. oznaczenie osoby zlecającej – imię i nazwisko oraz PWZFz umożliwiające weryfikację uprawnienia do zlecenia zaopatrzenia zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

Należy pamiętać, że przepisy rozporządzenia wskazują kryteria ich przyznawania np. wózek inwalidzki specjalny może otrzymać wyłącznie pacjent przy porażeniach i niedowładach trzy lub czterokończynowych bądź przy porażeniach dwukończynowych jednostronnych lub skrzyżowanych. Natomiast wózek inwalidzki ręczny jest przyznawany w przypadku trwałego ograniczenia samodzielnego chodzenia.

Ponadto warto mieć na uwadze, że wyrób medyczny ma zdefiniowany okres użytkowania, po którym przysługuje dopiero nowy. Jest to szczególnie ważne w przypadku zlecania ponownego zaopatrzenia w ten sam wyrób medyczny.

Przy tej okazji pamiętać należy o przysługującym niektórym osobom prawie do zaopatrzenia w wyroby medyczne według wskazań medycznych bez uwzględnienia okresów użytkowania. Do takich osób, zgodnie z art. 47 ust. 1a i 1b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, należą:

• pacjenci do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu;
• pacjenci posiadający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
• pacjenci posiadający orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenie naprawy wyrobu medycznego wystawia się zgodnie z wzorem określonym w rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego. Do końca 2019 r. obowiązuje jednak wzór określony w rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy (Dz. U. poz. 1678). Możliwe jest jednak w tym okresie, w porozumieniu z NFZ wystawienie i realizacja zleceń na nowych zasadach.
Co ważne w chwili obecnej brak jest możliwości wystawienia zlecenia na wyroby medyczne na rzecz pacjentów objętych opieką w ramach świadczeń realizowanych w warunkach stacjonarnych. Zlecenie na rzecz tych pacjentów można wystawić dopiero przy wypisie z
oddziału.

Źródło: KIF

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

wyroby medyczne / fizjoterapeuci
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30