Nowe władze Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Alicja Dusza

Opublikowano 28 wrzesnia 2016, 13:00

Alicja Dusza

Opublikowano 28 wrzesnia 2016, 13:00

Podczas Walnego Zgromadzenia Delegatów PTP wybrany został nowy zarząd główny, na którego czele stanęła prof. Agata Szulc z Kliniki Psychiatrycznej Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Wiceprezesi:

- prof. Janusz Heitzman

Klinika Psychiatrii Sądowej IPiN w Warszawie

- prof. Dominika Dudek

Katedra Psychiatrii CM UJ w Krakowie

Prezesem Elektem został prof. Jerzy Samochowiec z Kliniki Psychiatrii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

PTP / Agata Szulc
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30