Tylko w Medexpressie:

Nowy dyrektor NIZP–PZH o zmianach w instytucie

Paweł Grzybowski

Opublikowano 26 wrzesnia 2017, 10:48

Paweł Grzybowski

Opublikowano 26 wrzesnia 2017, 10:48

Prof. Mirosław Wysocki przestał być dyrektorem Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny. Ministerstwo Zdrowia odwołało dyrektora wraz kierownictwem.

Na tym stanowisku zastąpił go dr Grzegorz Juszczyk, adiunkt w Zakładzie Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ekspert zdrowia publicznego, specjalizujący się w badaniu stanu zdrowia osób aktywnych zawodowo oraz metodologii wdrażania programów profilaktycznych w firmach.

Jakie plany ma nowy dyrektor?

- Za wcześnie na razie na szczegóły, na razie na nowo kompletuję kierownictwo i dopiero będziemy ustalać priorytety, według których będzie działał instytut. Na pewno wszystkie przedsięwzięcia rozpoczęte przez instytut będą kontynuowane, a ja będę powoli włączał się w te działania – powiedział nam dr Grzegorz Juszczyk – Z planów na przyszłość, będę chciał unowocześnić NIZP-PZH, przygotować go na wyzwania współczesnego świata. W przyszłości instytut na pewno przejdzie też gruntowną modernizację, szczególnie, jeśli chodzi o infrastrukturę jak i modernizację cyfrową. Zamierzam postawić na rozwój badań prowadzonych przez instytut i ścisłą współpracę z ministerstwem zdrowia, aby jak najefektywniej działać wspólnie dla dobra zdrowia publicznego.

Dr Grzegorz Juszczyk posiada doświadczenie biznesowe (wcześniej związany m.in. z Lux Med) i akademickie (wykładowca m.in. w: Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, Uniwersytecie Warszawskim, Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie).

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny jest najstarszą instytucją zdrowia publicznego w kraju, został powołany do życia kilka dni po ogłoszeniu niepodległości Polski, 21 listopada 1918 roku. Wraz ze zmieniającą się sytuacją zdrowotną i polityczną kraju oraz rozwojem nauk medycznych zmieniały się też funkcje Instytutu, zawsze jednak prowadzona była działalność w kilku podstawowych dziedzinach zdrowia publicznego. Była to działalność zarówno o charakterze praktycznym, interwencyjnym, jak o charakterze naukowym i szkoleniowym. Obecnie w zakresie zainteresowań naukowych Instytutu znajduje się problematyka zapobiegania chorobom zakaźnym i ważnym społecznie chorobom niezakaźnym, monitoring sytuacji zdrowotnej, poprawa warunków sanitarnych i higienicznych, bezpieczeństwo środowiska naturalnego. NIZP-PZH jest również ważnym ośrodkiem dbającym o bezpieczeństwo żywności i przedmiotów użytku. Ponadto istotna częścią aktywności NIZP-PZH są: szeroko pojęta promocja zdrowia oraz kształcenie specjalistów w zakresie zdrowia publicznego. Instytut współpracuje z wieloma pokrewnymi organizacjami zarówno krajowymi, jak i międzynarodowymi (WHO, DG Sanco, ECDC). Instytut przygotowuje również ekspertyzy z dziedziny szeroko pojętego zdrowia publicznego dla instytucji rządowych i samorządowych oraz uczestniczy w procesie tworzenia istotnych programów dotyczących zdrowia publicznego w Polsce (np. Narodowy Program Zdrowia 2007-2015 oraz monitorowanie tego programu).

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

NIZP-PZH / Mirosław Wysocki / Grzegorz Juszczyk
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30