Nowy ministerialny zespół zajmie się nocną i świąteczną pomocą zdrowotną

Medexpress

Opublikowano 04 sierpnia 2021, 08:35

Medexpress

Opublikowano 04 sierpnia 2021, 08:35

W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący – podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, nadzorujący prace Departamentu Innowacji w Ministerstwie Zdrowia;
2) Zastępca przewodniczącego – dyrektor Departamentu Innowacji w Ministerstwie Zdrowia;
3) członkowie:
a) Prezes albo zastępca prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia,
b) Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa w Ministerstwie Zdrowia,
c) Dyrektor Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia,
d) Zastępca Dyrektora Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia,
e) przedstawiciel Departamentu Innowacji w Ministerstwie Zdrowia,
f) przedstawiciel Departamentu Analiz i Strategii w Ministerstwie Zdrowia,
g) Dyrektor Centrum e-Zdrowia,
h) Dyrektor Pionu Rozwoju SIM i Wdrożeń w Centrum e-Zdrowia,
i) Dyrektor Departamentu Prawnego w Centrum e-Zdrowia,
j) Dyrektor Departamentu ds. Służb Mundurowych w Narodowym Funduszu Zdrowia,
k) Naczelnik Wydziału Ratownictwa Medycznego, Obronności i Zarządzania Kryzysowego w Departamencie ds. Służb Mundurowych w Narodowym Funduszu Zdrowia,
l) Dyrektor Departamentu Analiz i Innowacji w Narodowym Funduszu Zdrowia,
m) Kierownik Sekcji w Departamencie Analiz i Innowacji w Narodowym Funduszu Zdrowia,
n) Przedstawiciel Departamentu Analiz i Innowacji w Narodowym Funduszu Zdrowia,
o) Zastępca dyrektora Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej w Narodowym Funduszu Zdrowia;
4) Sekretarz – przedstawiciel Departamentu Innowacji w Ministerstwie Zdrowia.

Do zadań Zespołu należy:
1) opracowanie kompleksowych rozwiązań mających na celu usprawnienie organizacji udzielania nocnej
i świątecznej pomocy zdrowotnej, w szczególności:
a) podniesienie skuteczności udzielanej pomocy,
b) poprawa koordynacji i efektywności udzielanej pomocy;
2) proponowanie rozwiązań legislacyjnych w zakresie usprawnienia organizacji udzielania nocnej i świątecznej pomocy zdrowotnej;
3) monitorowanie i analizowanie procesu wdrażania rozwiązań w zakresie usprawnienia organizacji udzielania nocnej i świątecznej pomocy zdrowotnej;
4) dokonywanie korekt przyjętych rozwiązań w zakresie usprawnienia organizacji udzielania nocnej
i świątecznej pomocy zdrowotnej;

Zarządzenie: TU

Źródło: Dz.U. MZ

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

nocna i świateczna pomoc medyczna / nocna i świąteczna opieka medyczna / NFZ
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31