Nowy zakres zadań dla lekarzy i pielęgniarek POZ

Fot. Thinkstock / Getty Images
Do konsultacji przekazano Projekt rozporządzenia w sprawie zakresu zadań lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i położnej podstawowej opieki zdrowotnej.
Medexpress 2019-08-30 08:09

Projektowane rozporządzenie określa zakres zadań poszczególnych osób udzielających świadczeń zdrowotnych w podstawowej opiece zdrowotnej, zgodnie z ich kompetencjami zawodowymi i aktualną wiedzą medyczną. W dużej mierze projekt powiela dotychczasowe rozwiązania, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 27 października
2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej oraz innych zmian, jakie zaszły w przedmiotowym zakresie, np. w zadaniach położnej POZ uwzględniono edukację przedporodową oraz ocenę stanu psychicznego kobiety w okresie ciąży i połogu, w tym ryzyka wystąpienia depresji poporodowej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia
2018 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej (Dz. U. poz. 1756).

Projekt: TU

Źródło: RCL

PDF

Zobacz także