Nowy zarząd Sekcji Rytmu Serca PTK

Fot. Medexpress
Członkowie organizacji Sekcja Rytmu Serca wybrali nowy zarząd. Będzie się on składał z ośmiu kardiologów elektrofizjologów, a na jego czele stanie dr hab. n. med. Maciej Kempa, kierownik Pracowni Elektrofizjologii i Elektroterapii Serca Kliniki Kardiologii i Elektroterapii Serca Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
Medexpress 2021-10-01 13:05

Sekcja Rytmu Serca jest wewnętrzną organizacją podlegającą Polskiemu Towarzystwu Kardiologicznemu. Działa nieprzerwanie od 1974 roku i liczy 929 członków. Celem organizacji jest upowszechnianie elektrofizjologii i elektroterapii w leczeniu zaburzeń rytmu serca poprzez działalność dydaktyczno-szkoleniową. Sekcja organizuje co roku konferencje naukowe POLSTIM, Szkołę Elektrofizjologii Klinicznej, kursy praktyczne dla kardiologów-elektrofizjologów na różnym poziomie zaawansowania. Przeprowadza również wiele inicjatyw edukacyjnych skierowanych do opinii publicznej.

Sekcja często współpracuje z Ministerstwem Zdrowia, NFZ oraz AOTMiT jako konsultanci. Ich eksperci są powoływani do gremiów doradczych, które mają na celu znalezienie najlepszych rozwiązań dla polskich pacjentów.

Nowy zarząd Sekcji Rytmu Serca, wybrany na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym:

1.

Dr hab. n. med. Maciej Kempa

Przewodniczący

Gdańsk

2.

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Przybylski

Ustępujący Przewodniczący

Rzeszów

3.

Dr hab. n. med. Adam Sokal

Przewodniczący Elekt

Zabrze

4.

Dr n. med. Szymon Budrejko

Członek Zarządu

Gdańsk

5.

Prof. dr hab. n. med. Marek Jastrzębski

Członek Zarządu

Kraków

6.

Dr n. med. Janusz Romanek

Członek Zarządu

Rzeszów

7.

Dr n. med. Marcin Witkowski

Członek Zarządu

Białystok

8.

Dr n. med. Paweł Życiński

Członek Zarządu

Łódź

Dr hab. n. med. Maciej Kempa specjalizuje się w elektrostymulacji i leczeniu jej powikłań. Jest autorem wielu publikacji na ten temat, zagadnieniom tym poświęcił swoją pracę habilitacyjną. Do jego szczególnych zainteresowań naukowych należy problematyka stosowania kardiowerterów-defibrylatorów w profilaktyce nagłego zgonu sercowego.

Źródło: Sekcja Rytmu Serca

PDF

Zobacz także