Nowy zespół opracuje zasady współpracy Ministerstwa Zdrowia z organizacjami pacjentów

Medexpress

Opublikowano 29 pazdziernika 2021, 09:49

Medexpress

Opublikowano 29 pazdziernika 2021, 09:49

Zadaniem Zespołu jest przegląd dotychczasowych form współpracy Ministerstwa Zdrowia z organizacjami pacjentów oraz przygotowanie projektu strategii współpracy Ministerstwa Zdrowia ze środowiskiem pacjentów.

W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący – ks. Arkadiusz Nowak, prezes Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej;

2) Zastępca przewodniczącego – Jakub Bydłoń, dyrektor Departamentu Dialogu Społecznego w Ministerstwie Zdrowie;

3) Sekretarz Zespołu – przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia;

4) członkowie:

a) Piotr Dąbrowiecki – Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę i Choroby Alergiczne i Przewlekłe Obturacyjne Choroby Płuc,

b) Krystyna Wechmann – Federacja Stowarzyszeń Amazonki,

c) Piotr Fonrobert – Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych,

d) Stanisław Maćkowiak – Federacja Pacjentów Polskich,

e) Paweł Wójtowicz – MATIO Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę,

f) Małgorzata Durka – Koalicja „Na pomoc niesamodzielnym”,

g) Magdalena Kołodziej – Fundacja MY Pacjenci,

h) Urszula Jaworska – Fundacja Urszuli Jaworskiej,

i) Bożena Borowska – Polski Związek Głuchych,

j) Andrzej Brzeziński – Polski Związek Niewidomych,

k) Dorota Karkowska – Fundacja Ius Medicine,

l) Marzanna Bieńkowska – przedstawiciel Biura Rzecznika Praw Pacjenta. §

Zarządzenie: TU

Źródło: Dz.U. MZ

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

Ministerstwo Zdrowia / organizacje pacjentów / pacjenci
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30