Nowy zespół zajmie się opracowaniem zasad pracy studentów kierunku lekarskiego

Medexpress

Opublikowano 20 grudnia 2021, 08:13

Medexpress

Opublikowano 20 grudnia 2021, 08:13

Powołuje się Zespół do spraw opracowania propozycji rozwiązań prawnych i organizacyjnych regulujących pracę studentów kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego w podmiotach wykonujących działalność leczniczą.

W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący – prof. dr hab. n. med. Kamil Torres, prorektor ds. Kształcenia i Dydaktyki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie;

2) Zastępca przewodniczącego – prof. dr hab. n. med. Radosław Owczuk, dziekan Wydziału Lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego;

3) członkowie:

a) prof. dr hab. n. med. Maciej Małecki, dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Collegium Medicum,

b) Jakub Kraszewski, dyrektor Naczelny Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku,

c) dr n. med. Monika Domarecka, dyrektor Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,

d) mgr Renata Wachowicz, dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. Kornela Gibińskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,

d) przedstawiciel Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych,

e) Anna Miszczak, p.o. dyrektora Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej w Narodowym Funduszu Zdrowia,

f) Magdalena Przydatek, zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych w Ministerstwie Zdrowia,

g) przedstawiciel Departamentu Prawnego w Ministerstwie Zdrowia,

h) przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej,

i) przedstawiciel Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy,

j) przedstawiciel Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej;

4) Sekretarz – Grażyna Głowacka, główny specjalista w Wydziale Kształcenia Lekarzy i Uznawania Kwalifikacji w Departamencie Rozwoju Kadr Medycznych w Ministerstwie Zdrowia.

Do zadań Zespołu należy opracowanie rozwiązań prawnych i organizacyjnych regulujących pracę studentów kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, w tym w szczególności:

1) zasady udziału studentów w udzielaniu świadczeń zdrowotnych poza realizacją programu kształcenia na studiach i zakres tych świadczeń;

2) zasady udziału w innych czynnościach o charakterze techniczno-administracyjnym poza realizacją programu kształcenia na studiach i zakres tych czynności.

Zarządzenie: TU

Źródło: Dz.U. MZ

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

praca / praca studentów kierunków medycznych
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31