NRL apeluje do NFZ o korektę wyceny świadczeń chirurgicznych i świadczeń stomatologii zachowawczej

Medexpress

Opublikowano 16 marca 2022, 08:39

Fot. Getty Images/iStockphoto
Medexpress

Opublikowano 16 marca 2022, 08:39

W związku z zakończeniem prac Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nad wyceną części katalogu świadczeń stomatologicznych oraz zapowiedzianą w projekcie rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego aktualizacją wyceny wypełnień niezawierających amalgamatu Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej apeluje do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o:

dokonanie niezwłocznej, jednoczasowej zmiany wycen ujętych w ostatecznym Raporcie AOTMiT oraz 6 świadczeń stomatologii zachowawczej:

23.1502 -Całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba na 1 powierzchni,

23.1503 -Całkowite opracowanie i odbudowa ubytku na 2 powierzchniach,

23.1504 -Całkowite opracowanie i odbudowa rozległego ubytku na 2 powierzchniach,

23.1505 -Całkowite opracowanie i odbudowa ubytku na 3 powierzchniach,

23.15037-Całkowite opracowanie i odbudowa zniszczonego kąta w zębach siecznych,

23.1108 - Wypełnienie ubytku korony zęba mlecznego.

Zdaniem Prezydium NRL wspomniana w Ocenie Skutków Regulacji ww. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia kwota 21 milionów zł. na pokrycie różnicy pomiędzy standardem wypełnień amalgamatowych, a ulepszonych wypełnień glasjonomerowych będzie jedynie zmianą kosmetyczną i nie zapewni zarówno niezbędnej opłacalności udzielania wymienionych świadczeń, a co za tym idzie rentowności kontraktów, jak i właściwej relacji wyceny punktowej świadczeń zachowawczych do nowej wyceny świadczeń chirurgicznych i periodontologicznych.

Prace AOTMiT dostarczyły niezbędnych danych do dokonania niezwłocznej korekty wyceny wypełnień. Ustalone w przebiegu prac Agencji szacunki kosztów osobowych, fotelowych i infrastruktury uzupełnione o możliwe do szybkiej kalkulacji koszty materiałowe charakterystyczne dla wymienionych świadczeń zachowawczych stanowią doskonałą bazę do wydania postulowanego zarządzenia Prezesa NFZ - podkreśla NRL.

Dlatego Prezydium NRL apeluje o pilne podjęcie prac w zakresie korekty wyceny świadczeń chirurgicznych i świadczeń stomatologii zachowawczej, związku z planowanym wycofaniem wypełnień amalgamatowych. Wejście życie nowej wyceny wypełnień stomatologicznych powinno nastąpić w tym samy czasie co, opracowana już przez AOTMiT nowa wycena świadczeń z zakresu chirurgii stomatologicznej. Utrzymanie i tak malejącej bazy świadczeniodawców wymaga zdecydowanych i skoordynowanych działań, zwłaszcza w kontekście spodziewanego znacznego wzrostu kosztów utrzymania placówek medycznych oraz systemowego niedoszacowania wyceny świadczeń stomatologicznych.

Źródło: NIL

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

NFZ / stomatologia / wycena / nrl / chirurgia stomatologiczna / amalgamat
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31