NRL: jest problem z listami oczekujących

Medexpress

Opublikowano 28 stycznia 2020, 12:47

nil
Medexpress

Opublikowano 28 stycznia 2020, 12:47

Powodem podjęcia apelu była niepewność dużego grona świadczeniodawców, czy nawet wobec prowadzenia harmonogramów przyjęć w postaci elektronicznej zdołają sporządzić i przekazać Narodowemu Funduszowi Zdrowia informację o listach oczekujących, o których mowa w art. 23 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Prezes NRL jeszcze w grudniu ubiegłego roku wystąpił do Ministerstwa Zdrowia o ujęcie w pracach Zespołu MZ ds. zmniejszania obciążeń administracyjnych pilnego wniosku o zmianę ustawy zwalniającą z prowadzenia harmonogramów przyjęć i przekazywania informacji o pierwszym możliwym terminie przyjęcia tych świadczeniodawców, u których czas oczekiwania na przyjęcie nie przekracza 30 dni.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej apeluje do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o umożliwienie świadczeniodawcom sprawozdawania harmonogramów przyjęć za pierwsze trzy miesiące 2020 r. w postaci raportu z listy oczekujących w dotychczasowym kształcie.

Warto podkreślić, że część dostępnych na rynku aplikacji do prowadzenia dokumentacji elektronicznej może aktualnie nie zawierać funkcjonalności generowania komunikatów sprawozdań obejmujących zmiany wprowadzone przez art.19a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Duża część gabinetów szuka dostawców oprogramowania i fakt, że ostateczny kształt wymaganych raportów i sprawozdań ustala się na krótko przed momentem ich wymagalności prowadzi do konieczności wyboru oprogramowania pod kątem możliwości rozliczeń z NFZ a nie tego, co ma być podstawą i celem cyfryzacji, a mianowicie pod kątem wygody prowadzenia dokumentacji medycznej i późniejszej jej wymiany.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej postuluje, aby za pierwsze trzy miesiące 2020 r. wystarczającym do dokonania rozliczeń był raport z listy oczekujących w dotychczasowym kształcie.

Źródło: NIL

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

NFZ / nil / nrl / oprogramowanie / listy oczekujących
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28