NRL: karta specjalisty medycznego nie zastąpi dokumentu prawa wykonywania zawodu lekarza

Medexpress

Opublikowano 17 maja 2018, 11:02

122584470 Fot. Thinkstock/Getty Images
Medexpress

Opublikowano 17 maja 2018, 11:02

Wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej Zyta Kaźmierczak-Zagórska skierowała do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego pismo dotyczące dokumentu prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty w formie elektronicznej.

Prace nad wprowadzeniem nowych dokumentów prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty trwają od kilku lat, jak dotychczas z dużym zaangażowaniem ze strony Ministerstwa Zdrowia. Zaniepokojenie wzbudziły docierające do Izby, informacje o prowadzonych w Narodowym Funduszu Zdrowia pracach nad kartą specjalisty medycznego.

- Pragnę podkreślić, że karta taka nie zastąpi dokumentu prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty można natomiast domniemywać, że w przypadku wydawania jej przez Narodowy Fundusz Zdrowia, otrzymają ją jedynie lekarze ubezpieczenia zdrowotnego. Dokumenty prawa wykonywania zawodów lekarza oraz lekarza dentysty są dokumentami publicznymi pierwszej kategorii w rozumieniu przepisów rządowego projektu ustawy o dokumentach publicznych. W tym kontekście pragnę podkreślić, że jedynie samorząd lekarski prowadząc Centralny Rejestr Lekarzy i Lekarzy Dentystów Rzeczypospolitej Polskiej dysponuje zasobami pozwalającymi na wiarygodne uwierzytelnienie tożsamości lekarza i lekarza dentysty - mówi wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej.

Wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej zwróciła się z prośbą o informacje w sprawie dalszych działań Ministerstwa Zdrowia związanych z projektem e-PWZ, i z pytaniem czy minister podtrzymuje zamiar wprowadzenia nowego elektronicznego dokumentu prawa wykonywania zawodów lekarza i lekarza dentysty, który był przygotowywany przez Ministerstwo Zdrowia we współpracy z samorządem lekarskim przez wiele ostatnich miesięcy.

Źródło: NIL

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

nil / prawo wykonywania zawodu
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31