NRL o liście procedur medycznych stosowanych przez zespoły ratownictwa medycznego

nil
11 września 2020 r. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podjęło stanowisko w sprawie projektu zarządzenia prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne.
Medexpress 2020-09-15 09:11

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem zarządzenia prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne, o którym powiadomił p.o. prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Filip Nowak pismem z dnia 1 września 2020 r., znak: DSM.400.2.2020 2020.106009.MNS, zgłasza następujące uwagi.

Wątpliwości Prezydium NRL budzi załącznik nr 6 do projektu zawierający listę procedur medycznych stosowaną pomocniczo przez zespoły ratownictwa medycznego. W ocenie Prezydium NRL zespoły ratownictwa medycznego nie mają możliwości technicznych do wykonania tamponady tylnej nosa. Dodatkowo Prezydium NRL nie widzi uzasadnienia dla przeprowadzania w karetce pomiaru stężenia methemoglobiny w arterializowanej krwi włośniczkowej oraz pomiaru stężenia karboksyhemoglobiny w arteriolizowanej krwi włośniczkowej.

Ponadto załącznik nr 3 do projektu określający m.in. wymagania dotyczące wyposażenia medycznego środka transportu wodnego należy uzupełnić o deskę stabilizującą kręgosłup wraz z elementami stabilizującymi głowę.

Źródło: NIL

PDF

Zobacz także