NRL popiera projekt nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

Medexpress

Opublikowano 28 stycznia 2019, 09:36

152309250 Fot. Thinkstock/Getty Images
Medexpress

Opublikowano 28 stycznia 2019, 09:36

25 stycznia 2019 r. Naczelna Rada Lekarska jednogłośnie przyjęła stanowisko w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw, przygotowanego przez zespół pod przewodnictwem dr. J. Bilińskiego, powołany przez ministra zdrowia na mocy ubiegłorocznego porozumienia zawartego z przedstawicielami protestujących lekarzy rezydentów.

Naczelna Rada Lekarska jest za tym, aby wszelkie zmiany w systemie ochrony zdrowia odbywały się przy aktywnym udziale samorządu lekarskiego i jest przygotowana do prac legislacyjnych. W związku z tym, prezes NRL A. Matyja zwrócił się do ministra zdrowia o przekazanie projektu do Naczelnej Rady Lekarskiej oraz poinformował, że w trybie natychmiastowym, zostanie zwołane nadzwyczajne posiedzenie Naczelnej Rady Lekarskiej, poświęcone wyłącznie zapisom zawartym w projekcie ustawy.

Prezes NRL A. Matyja podkreśla, że ten projekt jest w stanie zapoczątkować zmiany w systemie kształcenia oraz warunków pracy lekarzy i lekarzy dentystów – zmiany, które będą miały pozytywny wpływ nie tylko na naszą pracę, ale również na zdrowie i satysfakcję pacjentów.

Źródło: NIL

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

lekarz / dentysta
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31