NRL powołała Zespół roboczy ds. analizy wysokości składki członkowskiej

Medexpress

Opublikowano 19 lipca 2022, 10:11

Fot. Getty Images/iStockphoto
Medexpress

Opublikowano 19 lipca 2022, 10:11

Z uwagi na inflację i wzrosty kosztów – także funkcjonowania izb lekarskich – przy jednoczesnym planowaniu szerszego zakresu działań samorządu lekarskiego i zwiększeniu jego aktywności, podczas XV Krajowego Zjazdu Lekarzy pojawił się temat wysokości składki uiszczanej przez członków okręgowych izb lekarskich. Pochylenie się nad tematem składki delegaci na KZL zarekomendowali Naczelnej Radzie Lekarskiej. Ta specjalny zespół powołała na swoim pierwszym posiedzeniu.

W każdej okręgowej izbie lekarskiej, niezależnie od liczby jej członków, kwota składki członkowskiej jest taka sama, obecnie wynosi 60 zł miesięcznie. Krajowy Zjazd Lekarzy podjął decyzję, o zmniejszeniu odpisu finansowego na rzecz Naczelnej Izby Lekarskiej (do 10%), co nieco poprawi sytuację okręgowych izb w kontekście możliwości organizowania przedsięwzięć i wsparcia dla lekarzy będących członkami danej izby. Nie jest to jednak rozwiązanie wystarczające i kompleksowe, wobec czego Krajowy Zjazd Lekarzy zobowiązał Naczelną Radę Lekarską do przeanalizowania kwestii składki. W zawiązku z tym NRL powołała zespół, którego zadaniem jest wypracowanie propozycji wysokości składki, dającej samorządowi możliwość odpowiedzi na potrzeby lekarzy i pozwalającej nie tylko na administrowanie, ale przede wszystkim na skuteczne działania w ich imieniu. Zespół przedstawi propozycje Naczelnej Radzie Lekarskiej jeszcze w tym roku.

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

składka członkowska
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31