NRL pozytywnie ocenia zwiększenie finansowania staży podyplomowych lekarzy

Pixabay
Medexpress 2020-10-16 15:33

Naczelna Rada Lekarska na posiedzeniu 16 października 2020 r. przyjęła stanowisko w sprawie projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021. Poniżej zamieszczamy jego treść.

Naczelna Rada Lekarska po zapoznaniu się z projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021, przekazanym przy piśmie Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu, Pana Dariusza Salamończyka, z dnia 5 października 2020 r., znak: SPS-WP-020-108(4)/20, pozytywnie ocenia zwiększenie nakładów finansowych przeznaczonych na finansowanie staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów.

Samorząd lekarski pozytywnie ocenia także zwiększenie środków przekazywanych z budżetu państwa na zakup szczepionek do przeprowadzenia obowiązkowych szczepień ochronnych, zgodnie z ustalonym na dany rok Programem Szczepień Ochronnych.

Źródło: NIL

PDF

Zobacz także