NRL w sprawie wprowadzenia e-recept

Medexpress

Opublikowano 25 listopada 2019, 11:09

FOT. JAKUB OCIEPA / AGENCJA GAZETA
Medexpress

Opublikowano 25 listopada 2019, 11:09

Naczelna Rada Lekarska podziela opinie środowiska lekarskiego o nieprzygotowaniu Systemu Informacji Medycznej, jak i prawnego otoczenia procesu cyfryzacji dokumentacji medycznej do powszechnego i jednoczasowego rozpoczęcia realizacji obowiązku wystawiania recept elektronicznych od 8 stycznia 2020.

NRL przypomina, że Ministerstwo Zdrowia było o zastrzeżeniach informowane na bieżąco, a prowadzone w tym zakresie rozmowy zawsze charakteryzował duży stopień uszczegółowienia.

NRL podtrzymuje opinię, iż z uwagi na powyższe i bezpieczeństwo pacjentów oraz środowiska medycznego, powinny dopuszczalne być jednocześnie obie formy recept, co może znaleźć odzwierciedlenie w korekcie stanu prawnego, dokonanej nawet po 7 stycznia 2020 r.

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo farmaceutyczne, po 7 stycznia 2020 r., w przypadku braku dostępu do Systemu Informacji Medycznej, lekarz ma prawo wystawić receptę w postaci papierowej. Wystawienie recept w postaci papierowej w warunkach braku dostępu do Systemu, nie jest zagrożone żadną sankcją a papierowa postać recepty nie może w żaden sposób uniemożliwiać jej realizacji.

Powyższe kwestie były szeroko omówione podczas spotkania Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z wiceministrem zdrowia Januszem Cieszyńskim z udziałem przedstawicieli Federacji Porozumienie Zielonogórskie w dniu 21 listopada 2019 r.

Źródło: NRL

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

Naczelna Rada Aptekarska / Andrzej Matyja / e-recepty
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31