NRL włączy się w prace nad taryfikacją

Medexpress

Opublikowano 23 stycznia 2020, 11:27

FOT. JAKUB OCIEPA / AGENCJA GAZETA
Medexpress

Opublikowano 23 stycznia 2020, 11:27

W odpowiedzi na pismo skierowane przez prof. Andrzeja Matyję, prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej do dr. Romana Topora-Mądrego, prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z prośbą o włączenie przedstawicieli Naczelnej Izby Lekarskiej do prac nad wyceną procedur medycznych z zakresu rehabilitacji, prezes AOTMiT poinformował m.in, że: „AOTMiT w ramach dotychczasowych prac prowadzonych w zakresie oceny i taryfikacji świadczeń rehabilitacyjnych, współpracował z interesariuszami systemu ochrony zdrowia w Polsce, którzy aktywnie konsultowali i uczestniczyli w wypracowaniu rozwiązań w zakresie rehabilitacji leczniczej. W przypadku wznowienia przez Agencję procesu taryfikacji świadczeń rehabilitacyjnych, do zespołu eksperckiego zostaną zaproszeni przedstawiciele organizacji zaangażowanych i zainteresowanych zmianą w tym zakresie, w tym również przedstawiciele NRL”.

Źródło: NIL

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

nil / nrl / AOTMiT / taryfikacja
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31