NSZZ „Solidarność” okupuje gmach Ministerstwa Zdrowia

Medexpress

Opublikowano 19 wrzesnia 2016, 21:04

Fot. MedExpress TV
Medexpress

Opublikowano 19 wrzesnia 2016, 21:04

Zdaniem związkowców akcja to wyraz protestu wobec ewidentnych zaniechań kierownictwa resortu zdrowia w kluczowych sprawach dla pracowników i pacjentów:

„Mamy pełną świadomość że po ośmiu latach dewastacyjnej polityki kolejnych rządów PO-PSL nie nastąpi radykalna zmiana na lepsze. Nie formułujemy postulatów nie możliwych do realizacji- oczekujemy jedynie realizacji programu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości oraz obietnic złożonych naszemu środowisku w expose pani premier” - napisali związkowcy w Oświadczeniu.

Postulaty NSZZ Solidarność, które wielokrotnie przedstawiane były na obradach Zespołu Trójstronnego to:

  • podwyżki wynagrodzeń dla WSZYSTKICH GRUP ZAWODOWYCH zatrudnionych w placówkach ochrony zdrowia,
  • radykalne przyśpieszenie prac nad ustawą o minimalnym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia,
  • przygotowanie i uchwalenie ustawy o sieci szpitali,
  • zwiększenie finansowania Państwowego Ratownictwa Medycznego
  • utrzymanie dotychczasowych zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej

„Nie możemy dłużej godzić się z sytuacją w której zatrudnieni w placówkach ochrony zdrowia ze względu na warunki płacowe dzieleni są na mocarzy i nędzarzy. Nikomu nie odmawiamy prawa do wysokich zarobków, ale zróżnicowanie wysokości płac nie może być patologią. Oczekujemy rozpoczęcia faktycznego rozwiązywania naszych problemów.
Zamiast pustych słów i gry na czas- realnych decyzji i konkretnych terminów ich realizacji
” - postulują związkowcy.

Źródło: solidarnosc.org.pl / Polskie Radio

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

protest / strajk / okupacja
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31