Prawo: O śmierci mózgu orzekać będzie dwóch lekarzy

mozg
Fot. Thinkstock/Getty Images
27 kwietnia weszła w życie nowelizacja ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów. Nowelizacja określa skład zespołów lekarzy, którzy określają czy doszło do śmierci mózgu.
Paweł Grzybowski 2017-04-27 13:31

Wzorem większości krajów Europy, Stanów Zjednoczonych i Kanady, także w Polsce o śmierci mózgu orzekać będą 2-osobowe składy lekarskie (a nie 3-osobowe jak dotychczas).

Ustawa wskazuje jednocześnie wymagania, jakie muszą spełnić lekarze powołani do stwierdzenia zgonu wskutek trwałego nieodwracalnego ustania czynności mózgu, jak również wskutek nieodwracalnego zatrzymania krążenia, poprzedzającego pobranie narządów.

W przypadku stwierdzania śmierci mózgu jest to 2 lekarzy specjalistów, posiadających II stopień specjalizacji lub tytuł specjalisty, w tym jeden specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii lub neonatologii, a drugi w dziedzinie neurologii, neurologii dziecięcej lub neurochirurgii.

W przypadku stwierdzania nieodwracalnego zatrzymania krążenia, poprzedzającego pobranie narządów, jest to 2 lekarzy specjalistów, posiadających II stopień specjalizacji lub tytuł specjalisty, w tym jeden specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii lub neonatologii, a drugi w dziedzinie medycyny ratunkowej, chorób wewnętrznych, kardiologii, kardiologii dziecięcej lub pediatrii.

PDF

Zobacz także