Obecna sytuacja w polskim pielęgniarstwie i położnictwie jest dramatyczna

Medexpress

Opublikowano 29 stycznia 2018, 12:19

147781356 Thinkstock/GettyImages
Medexpress

Opublikowano 29 stycznia 2018, 12:19

Minister Łukasz Szumowski spotkał się z przedstawicielami pielęgniarek, które reprezentowały przewodnicząca OZZPiP Krystyna Ptok i prezes NRPiP Zofia Małas. Głównym tematem trójstronnego spotkania roboczego była „Strategia na rzecz rozwoju Pielęgniarstwa i Położnictwa w Polsce”. Ustalono, że strategia wymaga natychmiastowego wdrożenia. Poruszono najbardziej palące kwestie merytoryczne, którymi należy zająć się w pierwszej kolejności, są to m.in.:

  • Określenie właściwej liczby oraz kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych w poszczególnych zakresach świadczeń gwarantowanych – „rozporządzenia koszykowe”
  • Kwestie płac – m.in. w kwestii zablokowania mechanizmów pozwalającego wykorzystywania środków z dodatku 4x400zł do regulowania płacy minimalnej przez podmioty lecznicze
  • Warunki pracy – m.in. jednoosobowe dyżury w oddziałach szpitalnych
  • System kształcenia – zachęty do wchodzenia i pozostania w zawodzie – w tym zwiększenie liczby uczelni oferujących studia w zakresie pielęgniarstwa i położnictwa oraz wypracowanie mechanizmów skłaniających absolwentów do wejścia do systemu i pozostania w kraju.

Minister Zdrowia podkreślił, że sytuacja w polskim pielęgniarstwie i położnictwie to obecnie najbardziej paląca kwestia w polskiej ochronie zdrowia. Prace muszą znacząco przyspieszyć, w niektórych obszarach efekty powinny być widoczne jeszcze w tym roku, jak chociażby w zakresie zabezpieczenia pacjenta przez kadrę pielęgniarską i położniczą oraz konkretnych rozwiązań, które umożliwią zwiększenie liczby szkół wyższych, które będą kształcić w zawodzie, co zwiększy dostępność na terenie poszczególnych województw. Dodatkowo powinny pojawić się konkretne propozycje skłaniające absolwentów do podjęcia pracy w zawodzie natychmiast po zakończeniu kształcenia.

OZZPiP oraz NRPiP podkreślają, że obecna sytuacja w polskim pielęgniarstwie i położnictwie jest dramatyczna. Liczba pielęgniarek przypadających na 1000 pacjentów jest u nas najniższa wśród krajów Unii Europejskiej, a średnia wieku pielęgniarek w Polsce to 51 lat. Jedynie natychmiastowe działania ze strony Ministerstwa Zdrowia przy wsparciu merytorycznym środowiska opierające się o realizację dokumentu Strategii jest gwarantem bezpieczeństwa zdrowotnego polskiego społeczeństwa oraz dobrych warunków pracy i płacy w zawodach pielęgniarki i położnej. Efektem kolejnych spotkań Ministerstwa Zdrowia ze środowiskiem będą już konkretne rozwiązania legislacyjne.

Według Łukasza Szumowskiego: Starzenie się kadr pielęgniarek i położnych to ważny problem systemu ochrony zdrowia w Polsce. - Liczę, że poprawa warunków pracy oraz kształcenia zachęci do pracy w zawodzie. Wiem jak ważną rolę w procesie leczenia odgrywa opieka pielęgniarska. Liczę, że ograniczenie biurokracji, co jest jednym z moich priorytetów, uprawni pracę i pozwoli na jeszcze troskliwszą opiekę nad pacjentem - podsumował minister.

Prof. Szumowski zadeklarował określenie norm zatrudnienia i kwalifikacji. Jednym z priorytetów ministra jest doprowadzenie do wzrostu liczby pielęgniarek i położnych w systemie opieki zdrowotnej.

Źródło: OZZPiP/MZ

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

pielęgniarki / OZZPiP / NRPiP / Łukasz Szumowski
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30