Transmisja online Obrady podkomisji nadzwyczajnej

Thinkstock/GettyImages
Rozpatrzenie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (druk nr 1998) - kontynuacja.
Medexpress 2018-05-08 08:32

PDF

Zobacz także