Obwieszczenie prezesa NFZ ws. świadczeń związanych ze zwalczaniem COVID-19

Medexpress

Opublikowano 27 lipca 2021, 15:05

166776377 Thinkstock/GettyImages
Medexpress

Opublikowano 27 lipca 2021, 15:05

Poniżej zamieszczamy treść obwieszczenia prezesa NFZ w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

„Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 39 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 i 1292) zarządza się, co następuje: § 1. 1. Ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst zarządzenia Nr 42/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych: 1) zarządzeniem Nr 44/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 9 marca 2021 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19; 2) zarządzeniem Nr 46/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 marca 2021 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19; 3) zarządzeniem Nr 63/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 9 kwietnia 2021 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19; 4) zarządzeniem Nr 78/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2021 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19; 5) zarządzeniem Nr 87/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 6 maja 2021 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19; 6) zarządzeniem Nr 94/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 maja 2021 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19; 7) zarządzeniem Nr 98/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 czerwca 2021 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19; 8) zarządzeniem Nr 103/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 czerwca 2021 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19; 9) zarządzeniem Nr 117/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 czerwca 2021 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19; 10) zarządzeniem Nr 134 /2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 lipca 2021 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 3 2.

Podany w załączniku do niniejszego zarządzenia tekst jednolity nie obejmuje: 1) § 2 zarządzenia Nr 44/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 9 marca 2021 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, który stanowi: „§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 9 marca 2021 r.”; 2) § 2 zarządzenia Nr 46/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 marca 2021 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, który stanowi: „2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.”; 3) § 2 i 3 zarządzenia Nr 63/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 9 kwietnia 2021 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które stanowią: „§ 2. Przepisy zarządzenia stosuje się do sprawozdawania świadczeń udzielanych od dnia 2 kwietnia 2021 r. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.”; 4) § 2 i 3 zarządzenia Nr 78/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2021 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które stanowią: „§ 2. Przepisy § 1 pkt 2 zarządzenia stosuje się do sprawozdawania świadczeń udzielanych od dnia 2 kwietnia 2021 r. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.”; 5) § 2 zarządzenia Nr 87/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 6 maja 2021 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19, który stanowi: „§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.”; 6) § 2 zarządzenia Nr 94/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 maja 2021 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, który stanowi: „§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2021 r.”; 7) § 2 zarządzenia Nr 98/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 czerwca 2021 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, który stanowi: „§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.”; 8) § 2 zarządzenia Nr 103/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 czerwca 2021 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, który stanowi: „§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.”; 9) § 2 i 3 zarządzenia Nr 117/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 czerwca 2021 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które stanowią: „§ 2. Do rozliczania i sprawozdawania świadczeń opieki zdrowotnej w ramach pobytów w izolatoriach oraz hospitalizacji na III poziomie systemu zabezpieczenia COVID – 19: 1) udzielonych do dnia 1 lipca 2021 r.; 2) rozpoczętych przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia 5 - stosuje się przepisy zarządzenia w brzmieniu określonym w zarządzeniu Nr 103/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 czerwca 2021 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r.”; 10) § 2 zarządzenia Nr 134/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 lipca 2021 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, który stanowi: „§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.”. § 2. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem podpisania".

Źródło: NFZ

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

NFZ
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31