Ochrona zdrowia to nie tylko usługi medyczne

Fot. MedExpress TV
Musimy pamiętać o tym, że ochrona zdrowia to nie tylko świadczenie usług medycznych finansowanych z NFZ. To również cały szereg usług, np. biomedycznych czy cyfrowych i wiele gałęzi przemysłu, które służą ochronie zdrowia - mówi Robert Dzierzgwa, dyrektor Departamentu Strategii Rozwoju w Ministerstwie Rozwoju.
Iwona Schymalla 2017-12-07 11:45

Czy w strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju przewidzieli państwo takie narzędzia, które będą sprzyjać rozwojowi sektora ochrony zdrowia w Polsce? Czy będą podejmować państwo w ramach tej strategii działania, które bezpośrednio przełożą się na komfort życia pacjentów?

Sektor medyczny i farmaceutyczny jest jednym z obszarów, które wspomagają realizację strategii odpowiedzialnego rozwoju. Jednym z kluczowych obszarów jest właśnie sektor medyczny, który będzie bezpośrednio wspierany w ramach różnego rodzaju narzędzi. Jednym z takich narzędzi jest kwestia dotycząca innowacji. Postrzegamy ten sektor jako wysoce innowacyjny, który będzie wspierał realizację celu jakim jest właśnie wspieranie innowacyjności, a także przełoży się to w dalszym okresie na wzrost eksportu wyrobów wysokiej technologii. Chodzi nam o to, by rozwijały się polskie przedsiębiorstwa i technologie, które w przyszłości będą mogły budować polskie marki związane z farmacją, medycyną. To ważne z punktu widzenia realizacji strategii.

Powiedzmy o konkretach. W jaki sposób będą państwo zachęcać rodzimych producentów?

Jesteśmy teraz na półmetku, jeśli chodzi o wdrażanie funduszy europejskich na lata 2014-2020. Postrzegamy przemysł farmaceutyczny jako stricte innowacyjny, jeśli chodzi o kwestię badawczo-rozwojową. Mamy jeszcze dużo środków do wykorzystania. I zachęcamy ten sektor do aplikowania o fundusze na prace badawczo-rozwojowe, a także na wprowadzanie konkretnych produktów na rynek krajowy i europejski. Jeżeli oczywiście są to, mam nadzieję, konkurencyjne i wysoce innowacyjne produkty. Zapraszamy te przedsiębiorstwa do realizacji tego typu projektów.

Dość trudno w powszechnej świadomości przebija się stwierdzenie, że sektor ochrony zdrowia jest bardzo istotną gałęzią gospodarki. Jakimi argumentami można by się posłużyć, aby tę tezę udowodnić?

Na Kongresie Zdrowia Publicznego 2017 powiedziano, że ochrona zdrowia to nie tylko świadczenie usług medycznych finansowanych z NFZ, ale też różne gałęzie przemysłu i usług. Mam na myśli usługi biomedyczne czy przemysł powiązany z produkcją maszyn i urządzeń medycznych. To także kwestia cyfryzacji, która jest bardzo mocno rozwijana w wielu obszarach przemysłu w tym w farmacji. Zdajemy sobie sprawę z szeregu powiązań. W tym sektorze i w jego gałęziach pochodnych pracuje ponad półtora miliona osób. Jest to bardzo wydajny przemysł, bardzo ważny i efektywny. I chodzi nam właśnie o takie dobre miejsca pracy. To jest bardzo ważne z punktu widzenia realizacji strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju.

PDF

Zobacz także