Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie: Od 1 stycznia 2022 r. nastąpi zmiana zasad przydzielania miejsc szkoleniowych

OIL w Warszawie
Medexpress 2021-03-31 16:16

W związku ze zmianą przepisów ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz na brakiem dostatecznych informacji pozwalających na odpowiedź na następujące pytanie: W jaki sposób przebiegać będzie „drugie” postępowanie kwalifikacyjne przy rekrutacji na specjalizacje lekarskie po 1 stycznia 2022 roku, rzecznik praw lekarza dr Monika Potocka postanowiła wystąpić do Ministerstwa Zdrowia o zajęcie stanowiska w tej kwestii - informuje Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie.

Ministerstwo Zdrowia w odpowiedzi na pismo wskazało, że lekarz przystępujący do postępowania kwalifikacyjnego po 1 stycznia 2022 r. będzie mógł we wniosku o szkolenie specjalizacyjne w SMK wskazać kilka dziedzin medycyny, w których chciałby realizować szkolenie specjalizacyjne. Miejsca będą przyznawane wg listy rankingowej, czyli w zależności od wyników LEK/LDEK.

„Jeżeli chodzi o ilość miejsc szkoleniowych w trybie rezydenckim w danym postępowaniu kwalifikacyjnym w danej dziedzinie medycyny to jest ona niezmienna. Oznacza to, że jeżeli minister zdrowia w postępowaniu kwalifikacyjnym przyzna np. 50 miejsc w trybie rezydentury w dziedzinie geriatrii i w pierwszej turze 5 lekarzy potwierdzi przyjęcie wskazanego za pomocą SMK miejsca szkoleniowego, to pozostałe 45 miejsc przyznanych w trybie rezydenckim w dziedzinie geriatrii pozostaje do rozdzielenia w drugiej turze postępowania. Niewykorzystane miejsca szkoleniowe w trybie rezydenckim w pierwszej turze w dziedzinie geriatrii nie zostaną zamienione na miejsca rezydenckie w innej dziedzinie medycyny” - informuje MZ w liście do OIL w Warszawie.

Źródło: OIL w Warszawie

PDF

Zobacz także