Odpady medyczne zagrażają zdrowiu

Medexpress

Opublikowano 10 marca 2017, 09:53

Fot.NIK
Medexpress

Opublikowano 10 marca 2017, 09:53

Takie, m.in., nieprawidłowości wykazała kontrola NIK w szpitalach Wielkopolski.
W związku z magazynowaniem zakaźnych odpadów medycznych z naruszeniem obowiązujących wymagań oraz nieprzechowywaniem dokumentów potwierdzających ich unieszkodliwienie, a także brakiem ewidencji niektórych z tych odpadów, poznańska delegatura NIK skierowała do Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia wykroczeń.

Ustalenia kontroli przeprowadzonej w sześciu wielkopolskich podmiotach leczniczych dały podstawę do stwierdzenia, że system unieszkodliwiania odpadów medycznych w Wielkopolsce nie funkcjonuje prawidłowo. Istotne nieprawidłowości dotyczyły postępowania z odpadami medycznymi zarówno na etapie ich segregowania i magazynowania, jak i ewidencjonowania oraz wywiązywania się z obowiązków sprawozdawczych. Szczególnie niepokojące jest to, że w każdym ze skontrolowanych szpitali wystąpiły zaniedbania. W szpitalach: w Gostyniu, Ostrzeszowie, Środzie Wielkopolskiej oraz w Turku skala oraz charakter stwierdzonych nieprawidłowości uzasadniły sformułowanie oceny negatywnej kontrolowanej działalności.

Wnioski po kontroli NIK

W celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości, NIK skierowała do kierowników jednostek kontrolowanych wnioski pokontrolne, tj.:

- uregulowanie zasad transportu wytworzonych odpadów medycznych do miejsca ich unieszkodliwiania oraz zapewnienie przekazywania tych odpadów podmiotom posiadającym wymagane zezwolenia;

- rzetelne i zgodne z obowiązującymi przepisami prowadzenie ewidencji odpadów medycznych;

-wyegzekwowanie dokumentów potwierdzających unieszkodliwienie wytworzonych w szpitalu zakaźnych odpadów medycznych;

- uporządkowanie i przestrzeganie procedur wewnętrznych;

- zapewnienie funkcjonowania skutecznych mechanizmów kontroli zarządczej;

- naliczenie i wyegzekwowanie od usługodawcy kar umownych z tytułu przekroczenia terminów odbioru odpadów medycznych;

- rzetelne sporządzanie sprawozdań o ilości i rodzajach wytworzonych odpadów medycznych.

Wszystkie objęte kontrolą szpitale zapewniły o podjęciu działań na rzecz realizacji wniosków pokontrolnych.

Kontrolę przeprowadzono w: Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Czarnkowie; Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Gostyniu; Ostrzeszowskim Centrum Zdrowia, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ostrzeszowie; Szpitalu Średzkim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Środzie Wielkopolskiej; Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Turku; Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie.

źródło: NIK

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

Najwyższa Izba Kontroli / odpady medyczne / szpitale
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31