Odpowiedź NFZ ws. umów o udzielanie świadczeń stomatologicznych finansowanych ze środków publicznych

Medexpress

Opublikowano 23 lipca 2020, 17:05

174255659 174255659.jpg
Medexpress

Opublikowano 23 lipca 2020, 17:05

Narodowy Fundusz Zdrowia podkreśla gotowość do kolejnego spotkania poświęconego omówieniu następnych etapów korekty katalogu i wycen stomatologicznych świadczeń gwarantowanych.

Jest to odpowiedź na apel Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 1 lipca 2020 r. skierowanego do prezesa NFZ w sprawie wykonania umów o udzielanie świadczeń stomatologicznych finansowanych ze środków publicznych.

W podsumowaniu zawartym w piśmie z 20 lipca 2020 r. zauważono m.in., że okresie ostatniego roku, na wniosek Naczelnej Rady Lekarskiej, zgodnie z harmonogramem działań, ustalonym wspólnie na spotkaniach:

Zwiększono współczynnik w udzielaniu świadczeń dzieciom w ramach zakresów świadczenia ogólnostomatologiczne, świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci oraz świadczenia udzielane w dentobusie (połowa 2019 r.) z 1,3 na 1,5;

Zmieniono pozostające w kompetencjach Narodowego Funduszu Zdrowia definicje świadczeń, na podstawie których w centralnych zasadach weryfikacji – sprawozdawane i rozliczane są świadczenia stomatologiczne np. możliwość wykonania w zębie mlecznym więcej niż 3 wypełnień podczas jednej wizyty, możliwość sumowania niektórych świadczeń stomatologicznych i inn. (2019 r.);

Na wniosek Naczelnej Rady Lekarskiej, wystąpiono o szereg interpretacji przepisów dotyczących świadczeń stomatologicznych oraz o wyjaśnienie uprawnień do uzyskiwania świadczeń gwarantowanych do MZ, a po otrzymaniu wnioskowanych stanowisk – przekazano je do oddziałów wojewódzkich do stosowania, o czym na bieżąco informowano NRL;

Zgłoszono problem z uprawnieniami dzieci do świadczeń ortodontycznych podczas epidemii COVID-19 – Ministerstwo Zdrowia sfinalizowało już prace nad rozwiązaniem problemu;

W połowie 2020 r. wprowadzono zmianę wyceny świadczeń z zakresu endodoncji – zobowiązanie do przeprowadzenia tego działania Fundusz podjął w obecności wiceministra zdrowia.

Następne działania zaplanowane zostały na 2021 r. Mają one polegać na korekcie wycen wypełnień stomatologicznych, w szczególności w związku z podjętymi wytycznymi Rady Europejskiej o wycofywaniu wypełnień amalgamatowych, a także podjęcia prac nad zmianą sposobu kontraktowania stomatologicznych świadczeń gwarantowanych, które w Katalogu świadczeń mają najniższą wycenę np. badania lekarskie, badanie żywotności zęba, płukanie kieszonki dziąsłowej, itd.

Ze względu na wielkość oszacowanych przez Fundusz kosztów tych działań, należy wziąć pod uwagę konieczność podzielenia ich na kolejne etapy.

W kolejnych projektach zarządzenia opublikowanych przez Fundusz do opiniowania zaproponowano kolejno różne współczynniki przy udzielaniu świadczeń stomatologicznych o charakterze nagłym, jednak nie spotkały się one z pozytywnym odbiorem środowiska medycznego, działanie to zostało również negatywnie ocenione przez NRL. W szczególności zwracano uwagę na dysproporcje, które pojawiły się pomiędzy relacjami cen świadczeń stomatologicznych udzielanych w różnych zakresach świadczeń, przez lekarzy o różnych specjalizacjach. Jak wiadomo Fundusz wycofał się z tego rozwiązania.

Zmiana wyceny świadczeń w zakresie endodoncji, przeszacowanych w związku z pojawieniem się nowych technik zabiegów i nowych materiałów w diagnostyce i leczeniu chorób tkanek okołowierzchołkowych zęba – nie wprowadziła zmiany relacji cen w różnych zakresach. Należy pamiętać, iż ten obszar świadczeń stomatologicznych został, przy akceptacji obu stron uznany za priorytetowy w kwestii podniesienia wycen.

W piśmie wskazano, że liczba spotkań przedstawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia ze środowiskiem medycznym została ograniczona ze względów bezpieczeństwa zdrowotnego. Zwrócono również uwagę, że nie jest aktualnie możliwe uzyskanie rzetelnych danych z realizacji umów (podczas epidemii część świadczeniodawców wnioskowała o wypłacanie przez Fundusz formy wynagrodzenia ryczałtem, niezależnie od wykonania, na podstawie ogólnych warunków umów).

NFZ poinformował, że współpracuje z Ministerstwem Zdrowia w sprawie sytuacji gabinetów zlokalizowanych w szkołach, zamkniętych z powodu epidemii COVID-19. Po opracowaniu rozwiązania problemu – świadczeniodawcy realizujący o udzielanie świadczeń stomatologicznych w szkołach zostaną poinformowani o podjętych postanowieniach w tej sprawie.

Źródło: NIL

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

NFZ / nil / świadczenia stomatologiczne
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31