OECD: raport o skali marnotrawstwa w ochronie zdrowia

Fot. Thinkstock/Getty Images
Jedna piąta pieniędzy na zdrowie w krajach OECD wydawana jest nieefektywnie – wynika z najnowszego raportu „Tackling Wasteful Spending on Health”.
Tomasz Kobosz 2017-01-24 14:50

Autorzy raportu wskazują i opisują nieefektywnie finansowane oraz podatne na różnorodne nadużycia obszary systemów opieki zdrowotnej.

Jednym z najważniejszych spośród opisywanych w raporcie OECD mechanizmów generowania możliwych do uniknięcia kosztów są błędy medyczne, zakażenia wewnątrzszpitalne i szeroko rozumiana „niewłaściwa opieka”. Problemy te dotyczą aż co dziesiątego pacjenta i powodują wzrost obciążeń finansowych szpitali o co najmniej 10 proc.

Kolejnym problemem, którym powinny się zająć rządy krajów OECD jest, zdaniem autorów raportu, nadużywanie kosztownych zasobów szpitali. Chodzi tu m.in. o: zbyt częste korzystanie przez pacjentów z SOR-ów, zbyt wiele niepotrzebnych hospitalizacji oraz zbyt długi czas trwania pobytów w szpitalu. Zwiększenie dostępności do podstawowej opieki zdrowotnej oraz edukacja pacjentów mogłoby pomóc zmniejszyć skalę pierwszego z wymienionych tu zjawisk. Z kolei jednym ze sposobów ograniczenia liczby i/lub długości hospitalizacji może być przeprowadzanie niektórych zabiegów (np. usunięcia zaćmy) w trybie ambulatoryjnym, czy w ramach hospitalizacji 1-dniowej.

Zbyt rzadkie – w niektórych krajach – sięganie po tańsze generyczne odpowiedniki oryginalnych leków to następny przejaw nieefektywnego, zdaniem autorów raportu, wydawanie środków w systemach opieki zdrowotnej. Penetracja rynku generykami waha się w różnych krajach od ok. 10 do ponad 80 proc.

Raport poświęca też sporo miejsca zjawisku korupcji, analizując jej typy, przyczyny, skutki, a także wdrożone w poszczególnych krajach mechanizmy jej zapobiegania. Niestety, w tym – bez wątpienia pasjonującym rozdziale – nie ma praktycznie żadnych danych dotyczących Polski.

Źródło: OECD (http://www.oecd.org/health/tackling-wasteful-spending-on-health-9789264266414-en.htm)


Wnikliwą analizę raportu „Tackling Wasteful Spending on Health” zaprezentujemy na łamach lutowego wydania miesięcznika „Służba Zdrowia”.

PDF

Zobacz także