Ogólnopolski Związek Zawodowy Dietetyków: Dietetycy to też medycy

Trwa zbieranie głosów pod petycją do ministra nauki i szkolnictwa wyższego, który w swoim projekcie rozporządzenia planuje przeniesieniu dietetyki do dyscypliny nauk rolniczych.
Medexpress 2018-08-24 13:14

Ogólnopolski Związek Zawodowy Dietetyków zwrócił się z petycją o zmianę zapisów w projekcie rozporządzenia i zaklasyfikowania zawodu dietetyka jako dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplina nauk o zdrowiu.

Chodzi o projektu rozporządzenia w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych.

"Jako przedstawiciele zawodu dietetyka nauczanego obecnie na uczelniach zarówno medycznych jak i rolniczych, chcemy wyraźnie zaznaczyć fakt, że terapia żywieniowa jest jednym z fundamentów profilaktyki zdrowotnej. Dietetyka w pozostałych krajach europejskich jest dziedziną medycyny, gdzie nierzadko potrzebne jest prawo do wykonywania tego zawodu.

Pragniemy napomnieć, że Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami wymienia zawód dietetyka jako jeden z zawodów, które udzielają świadczeń zdrowotnych. Od 2008 r jest również projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych, w którym to dietetyk został wymieniony jako jeden z zawodów medycznych." - argumentują dietetycy.

Pod petycją udało się zebrać 563 głosy.

Źródło: petycjeonline.pl

PDF

Zobacz także