Opieka farmaceutyczna coraz bliżej?

Medexpress

Opublikowano 30 pazdziernika 2017, 09:45

apteka Fot. Thinkstock/Getty Images
Medexpress

Opublikowano 30 pazdziernika 2017, 09:45

Minister zdrowia opublikował zarządzenie powołujące Zespół roboczy do spraw pilotażowego wdrożenia opieki farmaceutycznej.

Przewodniczącym Zespołu został Marcin Czech, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, a jego zastępcą Izabela Obarska, dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia.
Członkowie zespołu:
dr hab. Agnieszka Skowron - Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Wydział Farmaceutyczny,
dr hab. Katarzyna Szalonka - Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii,
Barbara Walenciuk - Dyrektor Departamentu Nadzoru w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym,
Anna Polit - Naczelnik Wydziału ds. Inspekcji Obrotu Hurtowego Departamentu Nadzoru w Głównym
Inspektoracie Farmaceutycznym,
Joanna Szajnik-Solska – Koordynator Zespołu ds. Jakości Produktów Leczniczych Departamentu Nadzoru
w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym,
Dariusz Jarnutowski - Dyrektor Departamentu Ekonomiczno - Finansowego, Narodowy Fundusz Zdrowia,
Grzegorz Zagórny - Naczelnik Wydziału Gospodarki Lekami w Narodowym Funduszu Zdrowia, Śląski
Oddział Wojewódzki w Katowicach,
dr n. farm. Piotr Brukiewicz - Prezes Śląskiej Izby Aptekarskiej,
przedstawiciel Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia,
przedstawiciel Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Zdrowia,
przedstawiciel Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych,
przedstawiciel Naczelnej Rady Aptekarskiej,
przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego,Mariola Kostewicz - Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Warszawie,
dr hab. Agnieszka Zimmermann - Gdański Uniwersytet Medyczny, Zakład Prawa Medycznego i Farmaceutycznego.
Zadaniem Zespołu jest wypracowanie i wdrożenie modelu pilotażowego wdrożenia opieki
farmaceutycznej.


Źródło: MZ

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

Ministerstwo Zdrowia / opieka farmaceutyczna
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30