Opieka farmaceutyczna: czego boją się lekarze?

Medexpress

Opublikowano 10 marca 2016, 08:58

Medexpress

Opublikowano 10 marca 2016, 08:58

- Uważamy, że opieka ta może przynieść istotne korzyści, polegające na optymalizacji leczenia farmakologicznego, unikaniu dublowania przyjmowanych preparatów, edukacji w zakresie stosowania leków (np. technika podania leków wziewnych, ustalenie najlepszej pory dnia podania leku, unikanie interakcji lekowych, zgłaszanie działań niepożądanych w czasie terapii). Wobec rozpowszechnianych reklam produktów leczniczych i suplementów diety, nieocenioną rolą farmaceuty będzie szerzenie zasad stosowania preparatów leczniczych i suplementów diety. Kontaktując się z pacjentami w aptekach farmaceuci mogą odegrać również ważną rolę w przekazywaniu informacji, dotyczących higienicznego trybu życia, składu diety, sposobu samodzielnego monitorowania podstawowych parametrów zdrowotnych. Możliwość udzielania porad istnieje także obecnie, jednakże często nie jest wykorzystywana przez farmaceutów – oceniają lekarze z KLRwP.

Zdaniem KLRwP opieka farmaceutyczna może też przyczynić się do poprawy dostępności do świadczeń lekarza, gdyż część porad związanych ze stosowaniem leków w chorobach przewlekłych może być zrealizowana w aptekach.

Pomimo potencjalnych korzyści, wynikających z opieki farmaceutycznej Zarząd Główny KLRwP, podkreśla konieczność opracowania definicji i określenia zakresu udzielanych świadczeń farmaceutycznych. - Zwracamy także uwagę na istotne ograniczenie dla sprawowania tej opieki, wynikające z faktu braku dostępu do dokumentacji medycznej pacjenta w aptece (m.in. rozpoznań, wyników badań), co może zagrażać udzieleniem nieprawidłowej porady lub co najmniej ją utrudniać. Nieuzasadnione są postulaty wprowadzenia deklaracji wyboru farmaceuty. Nie wszyscy obywatele w naszym kraju wymagają opieki farmaceutycznej, a zwłaszcza świadczenia jej przez dłuższy okres. Właściwą formą byłoby kierowanie do konsultacji lub opieki farmaceutycznej pacjentów przez lekarzy, podobnie jak to ma miejsce w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej. Innym rozwiązaniem jest także określenie potencjalnych grup pacjentów, np. przyjmujących wiele leków (tzw. przegląd leków) lub rozpoczynających terapię nowymi lekami, wymagającymi odpowiedniej edukacji (np. preparaty wziewne w astmie lub stosowanie doustnych antykoagulantów). Wówczas takie porady mogłyby być finansowane przez płatnika jednostkowo – zaznaczają lekarze.

Innym problemem jest oddzielenie opieki farmaceutycznej od świadczeń komercyjnych, polegających na sprzedaży leków. W pracy farmaceuty często istotne jest zwiększenie sprzedaży preparatów, które może stać w opozycji do optymalizacji leczenia oraz unikania stosowania niepotrzebnych leków i suplementów – obawiają się lekarze. - Dodatkowo zwracamy uwagę na warunki udzielania świadczeń farmaceutycznych, a zwłaszcza zapewnienie dyskrecji w czasie porady i udzielania informacji. Jesteśmy przekonani, że dla prawidłowego zorganizowania opieki farmaceutycznej niezbędne są dalsze dyskusje. Wyrażamy nadzieję, że nasze uwagi przyczynią się do powstania regulacji prawnych, które będą pożyteczne i bezpieczne dla pacjenta. Jesteśmy gotowi do współdziałania w dalszych pracach, dotyczących opieki farmaceutycznej – podkreślają lekarze z KLRwP.

Źródło: KLRwP

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

Kolegium Lekarzy Rodzinnych / opieka farmaceutyczna / farmaceuta / apteka
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30