Dr Leszek Borkowski:

Opieka farmaceutyczna - kwas walproinowy

Dr Leszek Borkowski

Opublikowano 14 listopada 2018, 08:09

Fot. arch. pryw.
Dr Leszek Borkowski

Opublikowano 14 listopada 2018, 08:09

Kwas walproinowy

Produkty lecznicze zawierające kwas walproinowy w postaci soli / Absenor, Convival Chrono, Convulex, Depakine Chrono, Depakine Chronosphere, Dipromal, ValproLEK /, jak poinformowała EMA, nie mogą być stosowane u dziewczynek oraz kobiet w wieku rozrodczym, chyba że inne metody leczenia są nieskuteczne lub nie są tolerowane przez organizm pacjentki.

Leki zawierające sole kwasu walproinowego są stosowane w leczeniu padaczki oraz leczeniu choroby efektywnej dwubiegunowej.

U dzieci narażonych na walproiniany w życiu płodowym istnieje duże ryzyko wystąpienia ciężkich zaburzeń rozwojowych do 40% oraz wad wrodzonych w ok. 10%.

Jak wynika z badań u dzieci w wieku przedszkolnym, które w życiu płodowym były narażone na walproinian pojawiały się opóźnienia w mowie i chodzeniu.

Dzieci miały gorsze zdolności intelektualne – iloraz IQ był średnio o 7-10 punktów niższy.

Narażenie na walproinian było przyczyną słabszych zdolności językowych oraz problemów z pamięcią.

Zwiększało się ryzyko zaburzeń autystycznych-trzykrotnie i autyzmu dziecięcego-pięciokrotnie w porównaniu do populacji ogólnej.

Następowało także większe narażenie na rozwój zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi ADHD.

Dlatego zaleca się kobietom w wieku rozrodczym, które przyjmują walproinian, powtórną ocenę stosowanej terapii pod kątem spełnienia warunków zapobiegania ciąży.

Pacjentki muszą zapoznać się z ryzykiem terapii oraz zrozumieć zagrożenia i wiedzieć jak minimalizować je za pomocą środków zapobiegających ciąży.

Liczę, że środowisko aptekarskie w ramach wywalczonej opieki farmaceutycznej włączy się aktywnie w proces edukacji pacjentek przyjmujących kwas walproinowy.

Liczę także, że w aptekach w całej Polsce pacjent odbierający retinoidy, czyli naturalne i syntetyczne pochodne witaminy A usłyszy o ryzyku teratogennym oraz możliwości pojawienia się depresji, lęków i wahania nastrojów.

Pacjent przyjmujący przeciwbólowy tapentadol będzie informowany o ryzyku drgawek i możliwości wystąpienia zespołu serotoninowego.

Chory przyjmujący przewlekle hydrochlorotiazyd w lekach mono i dwuskładnikowych jest zawiadomiony o potrzebie prowadzenia regularnej kontroli skóry pod kątem nowych zmian skórnych ze względu na ryzyko pojawienia się raka kolczystokomórkowego lub raka podstawnokomórkowego, itd., itd.

Dr nauk farm. Leszek Borkowski

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

leszek borkowski / opieka farmaceutyczna
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30