Opozycjoniści bez kolejki

75627268
Thinkstock/GettyImages
Od 31 sierpnia działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych, otrzymają nowe uprawnienia w zakresie realizacji świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Paweł Grzybowski 2017-08-31 09:33

Wraz z wejściem w życie ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw zmieniają się m.in. przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz.1793 z późń. zm.).

Jednym z najważniejszych postanowień nowelizacji jest przyznanie działaczom opozycji antykomunistycznej i osobom represjonowanym z powodów politycznych prawa do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutyczny udzielanych w aptekach (art. 47c ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych), a także prawa do korzystania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (art. 57 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych). Analogiczne prawa mają już inwalidzi wojskowi, inwalidzi wojenni i kombatanci.

Może się jednak zdarzyć, że w dniu zgłoszenia się pacjenta udzielenie świadczenia z różnych powodów nie będzie możliwe. W takiej sytuacji pacjentowi wyznaczony zostanie inny termin, przy czym oczekiwanie na wizytę u specjalisty nie może przekroczyć 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

Żeby skorzystać z przysługujących uprawnień trzeba będzie okazać legitymację działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych w aptece lub podczas rejestrowania się na wizytę do lekarza.

Legitymację wydaje na wniosek osoby zainteresowanej Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Wzór legitymacji:

Źródło: NFZ/Departament Spraw Świadczeniobiorców

PDF

Zobacz także