Opublikowano Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach

Medexpress

Opublikowano 28 marca 2020, 08:28

Źródło: MZ
Medexpress

Opublikowano 28 marca 2020, 08:28


Projekt powstał w związku z koniecznością zapewnienia standardu organizacyjnego opieki sprawowanej w izolatoriach miejsc izolacji pozaszpitalnej osób, u których stwierdzono zachorowanie na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) lub podejrzenie zachorowania, jeżeli zostały przez lekarza skierowane do leczenia lub diagnostyki laboratoryjnej w kierunku wirusa SARS-CoV-2 w ramach izolacji odbywanej poza szpitalem, w tym izolacji w warunkach domowych (pacjenci o lekkim przebiegu choroby), które nie powinny lub nie mogą być poddane izolacji w miejscu zamieszkania (dotyczy to m.in. osób zamieszkujących z osobami w podeszłym wieku lub obarczonymi ryzykiem obniżonej odporności na infekcję COVID-19).


Proponuje się aby opieka w izolatorium polegała na zapewnieniu:
1) pobytu w obiekcie, spełniającym kryteria określone w niniejszym standardzie, oraz
2) opiece personelu medycznego izolatorium w zakresie określonym w niniejszym standardzie osobom, u których stwierdzono zachorowanie na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2 lub podejrzenie zachorowania, jeżeli zostały przez lekarza skierowane do leczenia lub diagnostyki laboratoryjnej w kierunku wirusa SARS-CoV-2 w ramach izolacji odbywanej poza szpitalem, lub którym lekarz zlecił izolację w warunkach domowych, które nie powinny, ze względu na możliwość zakażenia mieszkających z nimi osób z grupy podwyższonego ryzyka zachorowania na COVID-19 lub z innych przyczyn nie mogą poddać się izolacji w miejscu zamieszkania.
Opieka jest zapewniana przez podmiot leczniczy wykonujący działalność leczniczą w rodzaju leczenie szpitalne.

Izolatorium sytuuje się w obiekcie zapewniającym następujący standard warunków lokalowo-pobytowych:

1) osobny pokój i węzeł sanitarny dla każdego izolowanego pacjenta;

2) trzy posiłki dziennie dostarczane do pokoju;

3) zapewnienie możliwości kontaktu bezpośredniego wyłącznie z personelem medycznym izolatorium i innymi osobami z obsługi izolatorium, wyposażonymi w odpowiednie środki ochrony osobistej;

4) umożliwienie połączenia osób izolowanych z personelem medycznym izolatorium lub innymi osobami z obsługi izolatorium na odległość za pomocą systemów łączności (np. telefon, interkom);

5) dezynfekcja pomieszczeń po pobycie osoby izolowanej.

2. Dopuszcza się przebywanie w tym samym pokoju dwóch lub większej liczby osób w przypadku, gdy osoba lub osoby izolowane ze względu na wiek lub stan zdrowia wymagają wsparcia osoby towarzyszącej. Pobyt tych osób w izolatorium kończy się jednocześnie. O zasadności pobytu osoby towarzyszącej w izolatorium decyduje lekarz kierujący do izolatorium.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12331855/katalog/12673778#12673778

Źródło: RCL

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

izolatoria / kwarantanna / koronawirus
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30