Organizacje pacjenckie mogą zgłaszać swoich kandydatów do Rady Naukowej ABM

Źródło: MZ
Zgłoszenia można przesłać do 23 kwietnia.
Medexpress 2019-04-05 09:21

Do konkursu mogą zgłosić się organizacje, do których celów statutowych należy ochrona praw pacjenta.

Rada Agencji jest organem o charakterze opiniodawczym. Jej członkiem może zostać osoba, która m.in. posiada wiedzę i doświadczenie zawodowe w dziedzinie badań naukowych.

Kandydatów na członka Rady ABM może zgłosić wyłącznie organizacja, do której celów statutowych należy ochrona praw pacjenta. Zgłoszenia indywidualne nie będą rozpatrywane.


Źródło: Ministerstwo Zdrowia

PDF

Zobacz także