OZZL: Nowelizacja Kodeksu Karnego uderzy w lekarzy

Medexpress

Opublikowano 23 marca 2022, 08:51

ozzl
Medexpress

Opublikowano 23 marca 2022, 08:51

OZZL publikuje Stanowisko w sprawie projektu nowelizacji Kodeksu Karnego, zwłaszcza w zakresie art. 155, który jest obecnie rozpatrywany w Sejmie. Związek przypomina, że próba zaostrzenia kar z art. 155 KK miała miejsce już w roku 2020. Wtedy OZZL zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości i Ministra Zdrowia o podjęcie pilnych prac, które miałyby na celu odrębne potraktowanie przez przepisy KK błędów medycznych i ich skutków – tak, aby nie były one obejmowane przepisami o „nieumyślnym spowodowaniu śmierci” (art. 155 KK). W ocenie OZZL powinno się odróżnić działania prowadzone przez lekarzy (i inny personel medyczny) w dobrych intencjach, w celu pomocy innym osobom, przy których dojdzie do błędu skutkującego śmiercią pacjenta, od działań prowadzonych od początku z zamiarem spowodowania krzywdy drugiemu człowiekowi. Przedstawiana przez Rząd nowelizacja kodeksu karnego wskazuje, że stanowisko lekarzy zostało zlekceważone. Wobec powyższego OZZL domaga się zablokowania proponowanego zaostrzenia KK w zakresie art. 155. Stanowisko w załączniku.

Zarząd Krajowy OZZL oświadcza:


„Propozycja zmiany treści art. 155 KK, przewidująca zaostrzenie kar za „nieumyślne spowodowanie śmierci” z dotychczasowej kary od 3 m-cy do 5 lat pozbawienia wolności do kary od 6 m-cy do 8 lat pozbawienia wolności będzie również skutkować zaostrzeniem kar dla lekarzy za błędy medyczne. Część takich spraw jest bowiem kwalifikowana jako czyn zabroniony z art. 155 KK. Dodatkowo sąd nie będzie mógł w takim przypadku warunkowo umorzyć postępowania karnego, bo zgodnie z art. 66 § 2 Kodeksu Karnego, warunkowego umorzenia nie stosuje się do sprawcy przestępstwa zagrożonego karą przekraczającą 5 lat pozbawienia wolności. Takie kroki spowodują, że wykonywanie zawodu lekarza, zwłaszcza specjalizacji zabiegowych, stanie się jeszcze bardziej niebezpieczne niż obecnie i doprowadzi do jeszcze większego deficytu lekarzy w tych specjalizacjach, w których już dzisiaj są ogromne niedobory.
Wskazać należy, że zaostrzenie sankcji karnej dla przestępstw z art. 155 KK, nie ma ponadto żadnego uzasadnienia prewencyjnego, ponieważ dotyczy co do zasady przestępstw nieumyślnych, czyli dotyczy sprawców, którzy nie działają świadomie lub z góry powziętym zamiarem. Nie można zakładać, że lekarze działający w dobrej wierze, wykonując zabiegi medyczne działają w celu szkodzenia pacjentom – takie założenie jest a priori fałszywe i podważa zaufanie do zawodu lekarza i lekarza dentysty.
Zaostrzenie sankcji karnej z art. 155 KK uderzy, bez żadnego uzasadnienia, bezpośrednio we wszystkich lekarzy! Na takie działania nie wyrażamy zgody i żądamy zablokowania zmian odpowiedzialności karnej z art. 155 Kodeksu karnego!
OZZL wystąpi do Parlamentarzystów RP, aby podczas prac nad ustawą zmieniającą Kodeks karny, zablokowali proces legislacyjny w zakresie niedopuszczalnych zmian art. 155 KK i głosowali przeciwko takim zmianom, które szkodzą polskiemu systemowi ochrony zdrowia i w sposób całkowicie niezrozumiały podważają zaufanie dla lekarzy, którzy działając wyłącznie w dobrej wierze i z dobrymi intencjami, pomagają ratować ludzkie życie i zdrowie."

Źródło: OZZL

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

OZZL / błędy medyczne / kary dla lekarzy / Kodeks karny
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31