OZZL odpowiada pozytywnie na zaproszenie Prezydenta RP do spotkania

ozzl
Medexpress 2021-07-16 09:32

OZZL opublikował komunikat ws. pozytywnej odpowiedzi na zaproszenie prezydenta do rozmowy. Poniżej zamieszczamy jego treść.

„Opierając się na deklaracji, jaką parę dni temu złożyła publicznie pani Bogna Janke - sekretarz stanu w kancelarii Prezydenta RP, pełniąca merytoryczny nadzór nad Biurem Dialogu i Korespondencji, (stwierdziła ona: pałac prezydencki jest otwarty na spotkania” oraz „Pan Prezydent zaproponował mi abym w jego imieniu zaprosiła państwa do rozmowy” - wypowiedź dostępna na tt kancelarii Prezydenta RP) – Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy informuje, że odpowiedział pozytywnie na to zaproszenie i wystąpił do Pani Minister o ustalenie terminu spotkania przedstawicieli OZZL z Prezydentem RP.

Chcielibyśmy przedstawić Panu Prezydentowi nasze stanowisko dotyczące sytuacji w publicznej ochronie zdrowia. Jest ona bowiem bardzo niepokojąca i – co ważniejsze – nie widać perspektyw na poprawę tego stanu rzeczy, wręcz przeciwnie, działania ministra zdrowia i rządu RP zapowiadają – w ocenie OZZL – dalsze pogorszenie w tym zakresie. Przesądzi o tym – z jednej strony – nasilający się deficyt lekarzy i innych medyków w publicznej ochronie zdrowia spowodowany złymi warunkami pracy i płacy (uchwalona niedawno ustawa o płacach minimalnych w podmiotach leczniczych – utrwala ten stan), z drugiej – zapowiedzi dalszej etatyzacji i centralizacji funkcjonowania lecznictwa publicznego w tym zwłaszcza szpitalnictwa.

O terminie spotkania poinformujemy odrębnie (bo nie wyobrażamy sobie, żeby to - publicznie wyrażone - zaproszenie zostało jednak odwołane w odniesieniu do OZZL)".

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu

Źródło: OZZL

PDF

Zobacz także