OZZL: Rządzący opamiętajcie się

Medexpress

Opublikowano 01 kwietnia 2019, 08:56

Medexpress

Opublikowano 01 kwietnia 2019, 08:56

Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy popiera postulat poprawy finansowania szpitali powiatowych zgłaszanego przez Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych oraz Związek Powiatów Polskich – organizatorów manifestacji przez siedzibą Ministerstwa Zdrowia. Reprezentanci ZK OZZL wezmą udział w tej manifestacji.


„W ocenie OZZL sytuacja publicznej ochrony zdrowia, w tym szpitali powiatowych jest szczególnie trudna i w ostatnim czasie uległa pogorszeniu. Ostatnia „seria” doniesień prasowych o tragicznych wydarzeniach w niektórych szpitalach, zwłaszcza na Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych nie jest kwestią przypadku, ale dowodzi, że kryzys publicznej ochrony zdrowia nasila się. Jest on wynikiem znacznego niedofinansowania, pogarszających się warunków leczenia i diagnozowania chorych, narastającego deficytu kadr medycznych. Pacjenci w kolejkach, lekarze na dyżurach... umierają. Tak napisaliśmy na licznych bilbordach, które ustawione są w największych miastach w Polsce, a życie udowodniło, że jest to prawda!
My jako lekarze nie możemy się z tym pogodzić. Nie możemy też pogodzić się z obojętnością rządzących na te ludzkie tragedie. Wyrazem tej obojętności jest fakt, że pieniądze publiczne przeznaczane są na tak liczne cele, które nie są pilne ze względów społecznych, a brakuje ich na leczenie chorych. W tym kontekście szczególnie bolesne jest obniżenie zapowiadanej wysokości nakładów publicznych na ochronę zdrowia przez odniesienie odsetka PKB do wartości PKB sprzed dwóch lat, a nie do roku bieżącego oraz przez włączenie do finansowania innych celów niż tylko świadczenia zdrowotne. Oblicza się, że z tego powodu do chorych trafi w tym roku o ok. 10 mld złotych mniej.
Wielkim problemem jest też brak wizji naprawy publicznej ochrony zdrowia przez obecny rząd. Debata „Wspólnie dla zdrowia”, która miała taką wizję stworzyć – mimo że trwa już cały rok – nie odpowiedziała na najbardziej podstawowe pytania dotyczące kształtu oczekiwanego systemu publicznej ochrony zdrowia.
Rządzący opamiętajcie się. W przeciwnym razie może już w najbliższym czasie dojść do niepokojów społecznych wywołanych nie tylko działaniami pracowników ochrony zdrowia, ale także (a może przede wszystkim) niezadowolonych pacjentów – Waszych wyborców
Zarząd Krajowy OZZL".

Źródło: OZZL

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

OZZL / szpitale powiatowe / manifestacja
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31