OZZPiP po spotkaniu w MZ w sprawie agresji...

busy hospital corridor
Fot. Thinkstock/Getty Images
Medexpress 2020-02-07 14:00

W dniu 7 lutego 2020 r. na wniosek Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia odbyło się spotkanie w sprawie agresji wobec personelu medycznego.

W spotkaniu uczestniczyli:
1. Ze strony Ministerstwa Zdrowia: minister Józefa Szczurek-Żelazko, minister Waldemar Kraska, przedstawiciele Departamentu Pielęgniarek i Położnych, dyrektor Departamentu Ratownictwa Medycznego i Obronności, Jan Gessek
2. Przedstawiciele Komendy Głównej Policji.
3. Przedstawicielka Prokuratury Krajowej – Departamentu Postępowania Przygotowawczego, Agnieszka Goździk
4. Przedstawiciele Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych: prezes Z. Małas i wiceprezes M. Łodzińska
5. Przedstawiciele Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.
6. Przedstawiciele innych związków zawodowych: OPZZ, ratownictwa medycznego.
Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych w trakcie spotkania przedstawił wniosek o opracowanie procedury ministra zdrowia w zakresie przeciwdziałania agresji w podmiotach leczniczych.

Ponadto złożono deklarację dotyczącą opracowania propozycji zmian w przepisach kodeksu karnego i ustawy o zawodzie pielęgniarki i położnej, a także wnioskowano o opracowanie procedur postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń życia i zdrowia pielęgniarki i położnej ze strony agresora, obejmującego:
– system bezpośredniego przywoływania policji
– system monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego
– procedury zawiadamiania prokuratury
– szkolenia personelu w sytuacji zagrożenia bezpośredniego oraz obowiązku objęcia opieką medyczną i psychologiczną.

Z kolei przedstawicielki NRPiP przedstawiły wstępne wyniki prowadzonych badań ankietowych dotyczących agresji w szpitalach, POZ i innych podmiotach: DPS, żłobki.

Zawnioskowano, aby takie spotkania odbyły się także na poziomie wszystkich województw. Pomoc w tym zakresie zadeklarowała minister J. Szczurek – Żelazko.

Źródło: OZPiP

PDF

Zobacz także