OZZPiP sprzeciwia się likwidacji departamentu pielęgniarek i położnych w Ministerstwie Zdrowia

Medexpress

Opublikowano 10 pazdziernika 2020, 13:34

OZZPiP
Medexpress

Opublikowano 10 pazdziernika 2020, 13:34

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych sprzeciwia się likwidacji departamentu pielęgniarek i położnych w Ministerstwie Zdrowia. Wystosował w tej sprawie pismo do ministra zdrowia. Poniżej zamieszczamy jego treść.

Stanowisko Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych
z dn. 28 września 2020 r. w sprawie planowanej likwidacji Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia

Działając w imieniu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych informuję, że jesteśmy głęboko zaniepokojeni planowaną likwidacją Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia. Departament został powołany na podstawie wniosków naszych organizacji zawodowych.

Na przestrzeni 15-letniej działalności Departament Pielęgniarek i Położnych był wielokrotnie wskazywany jako forma doceniania zawodu pielęgniarki i położnej przez kolejnych Ministrów Zdrowia. Działalność tej jednostki pozwoliła na wypracowanie platformy do wzajemnej współpracy organizacji zrzeszających nasze zawody. To tu spotykaliśmy się i rozmawialiśmy o naszych problemach zawodowych i sposobach ich rozwiązania. To tu była koordynacja pomiędzy różnymi polami wykonywania naszego zawodu. To tu miały miejsce spotkania konsultantów krajowych w dziedzinie pielęgniarstwa, pielęgniarskiej kadry kierowniczej i innych przedstawicieli naszego zawodu.

Rola Departamentu jest teraz szczególnie ważna z uwagi na przyjęty Uchwałą Rady Ministrów dokument „Polityka Wieloletnia Państwa na Rzecz Pielęgniarstwa i Położnictwa w Polsce”, w której opracowaniu miał ogromny udział Departament Pielęgniarek i Położnych, oraz ze względu na oczekiwany przez Ministerstwo Zdrowia i system opieki zdrowotnej w Polsce rozwój kompetencji zawodowych, nałożenie na nas dodatkowych obowiązków i poszerzanie odpowiedzialności zawodowej. Niech przykładem tego będzie chociażby wprowadzenie porady pielęgniarki i położnej jako produktu, który miał być ulepszany w Departamencie Pielęgniarek i Położnych po jego wdrożeniu w życie. Mamy ogromna obawę, że dojdzie do sytuacji, że naszym głosem w Ministerstwie Zdrowia, głosem najliczniejszej grupy zawodowej w kadrach medycznych, będzie głos przedstawiciela innej grupy zawodowej, nieznającego problemów naszych zawodów. W naszym odczuciu likwidacja Departamentu Pielęgniarek i Położnych lub włączenie w inną strukturę jest formą deprecjacji zawodu i nietrafionym działaniem w Roku Pielęgniarki i Położnej.

Dla zobrazowania zakresu działań Departamentu, przekazujemy Załącznik.

Wnosimy o zmianę decyzji i pozostawienie Departamentu Pielęgniarek i Położnych w dotychczasowym kształcie w strukturze organizacyjnej Ministerstwa Zdrowia.

Więcej: TU

Źródło: OZZPiP

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

Ministerstwo Zdrowia / pielęgniarki / OZZPiP
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31