Pacjenci i lekarze przeciwko likwidacji konsyliów onkologicznych

Medexpress

Opublikowano 29 wrzesnia 2016, 09:19

Bez tytułu
Medexpress

Opublikowano 29 wrzesnia 2016, 09:19

Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych, Polskie Towarzystwo Onkologiczne, Polska Unia Onkologii oraz Polska Liga Walki z Rakiem są zaniepokojeni planami zniesienia obowiązku tzw. konsyliów, czyli wielodyscyplinarnego ustalania indywidualnego planu leczenia osoby chorej na nowotwór złośliwy. Ten obowiązek został wprowadzony 1 stycznia 2015 roku, w ramach regulacji prawnych tzw. pakietu onkologicznego i był jednym z jego najbardziej wartościowych rozwiązań.

"Obecnie przygotowywane są ustawowe zmiany, które mają usprawnić działanie pakietu onkologicznego. Wśród planowanych zmian znalazło się zniesienie obowiązku wielodyscyplinarnego ustalania planu leczenia w formie konsyliów w szpitalach realizujących „szybką terapię onkologiczną”. Decyzję tę uzasadnia się trudnościami w prawidłowej organizacji konsyliów w obecnej formie, co jest spowodowane między innymi zbyt małą liczbą specjalistów i zbyt szerokim składem konsyliów w niektórych sytuacjach.
Wspólne planowanie i koordynowanie diagnostyki i leczenia chorych na nowotwory złośliwe przez wielodyscyplinarne zespoły terapeutyczne jest powszechnie przyjętym międzynarodowym standardem. Obecnie u większości chorych na nowotwory konieczne jest bowiem zastosowanie więcej niż jednej metody leczenia, a u wielu istnieje możliwość wyboru spośród kilku opcji terapeutycznych. Bezpośrednia komunikacja i wymiana wiedzy pomiędzy specjalistami z różnych dyscyplin klinicznych pozwala opracować indywidualny plan leczenia
z uwzględnieniem oczekiwań chorego. Skuteczność działania wielodyscyplinarnych zespołów terapeutycznych mierzona wydłużeniem czasu przeżycia chorych, jakości ich życia, poziomu satysfakcji z leczenia, czasu
oczekiwania na interwencję czy dokładności diagnostycznej jest niekwestionowana.
Zdajemy sobie sprawę, że organizacja wielospecjalistycznych konsyliów w ramach „pakietu onkologicznego” była w wielu przypadkach nieprawidłowa i doprowadziła do wypaczenia ich idei. Uważamy jednak, że zniesienie wymogu ich przeprowadzenia zamiast działań naprawczych znacząco pogorszy szanse polskich chorych na uzyskanie optymalnego leczenia.
Problemy, na które natrafiła ta idea w Polsce były także udziałem innych systemów opieki zdrowotnej. Poradzono sobie z tym w różny sposób. Założono na przykład stopniowe dochodzenie do wysokiego wskaźnika konsyliów wielodyscyplinarnych, przy równoczesnym stworzeniu warunków do ich odbywania w formie telekonferencji. Wobec braku specjalistów w wybranych dziedzinach wprowadzono koncepcję tzw. mini-konsyliów, czyli zniesienia w wybranych sytuacjach obowiązku udziału specjalistów wszystkich dziedzin (typowym przykładem są nowotwory hematologiczne). Nic nie stoi na przeszkodzie, aby z tych doświadczeń mógł skorzystać polski system opieki onkologicznej. Likwidacja obowiązku zwoływania konsyliów jest najgorszym z rozwiązań" - czytamy w liście, pod kórym podpsali się:
Szymon Chrostowski, Prezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych
Prof. Jacek Fijuth, Przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego
Towarzystwa Onkologicznego
Dr Janusz Meder, Prezes Polskiej Unii Onkologii
Dr Łukasz Andrzejewski, Prezes Polskiej Ligi Walki z Rakiem

Źródło: www.pkopo.pl

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

konsylia / pakiet onkologiczny
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30