Pacjenci kardiologiczni odpowiadają NFZ

1-454238423
Publikujemy stanowisko Stowarzyszenia EkoSerce.
Medexpress 2016-09-05 09:33

W związku z deklaracją pełniącego obowiązki prezesa NFZ, pana Andrzeja Jacyny, wyrażamy zadowolenie z faktu dostrzeżenia potrzeby formalizacji kontaktów z przedstawicielami organizacji pozarządowych, w tym także pacjenckich. Wiążemy wielkie nadzieje z powołaniem Pana Marka Wocha na stanowisko pełnomocnika, który w ramach swojej aktywności na stanowisku, będzie miał możliwość bieżącego kontaktu z tymi organizacjami, jak i problemami, z którymi mamy do czynienia. Tymczasem problemów tych odnotowujemy dużo w różnych obszarach funkcjonowania służby zdrowia.
Stowarzyszenie Pacjentów z Chorobami Serca i Układu Krążenia „EkoSerce” ma swoją genezę powstania w sprzeciwie przeciwko zmianom taryfikacji w realizacji procedur kardiologicznych, które są obecnie wdrażane. Jesteśmy więc organizacją, w której głos, zgodnie z deklaracją, powinien wsłuchać się także Pan Marek Woch, z uwagi na opracowywanie przez nas merytorycznych propozycji do już złożonych uregulowań prawnych, które niekorzystnie wpływają na kondycję polskiej służby zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem kardiologii.
Zasadność zmian zainicjowanych przez Ministerstwo Zdrowia, a skutkujące obniżeniem poziomu finansowania w obszarze kardiologii zabiegowej, teoretycznie na rzecz zachowawczej, została zakwestionowane tak przez środowiska organizacji pacjenckich, jak i autorytetów w tej dziedzinie. Działanie określone jako racjonalizacja, skutkuje obecnie zamykaniem placówek w małych miejscowościach, co przekłada się na ograniczenie dostępu pacjentów do opieki lekarskiej. Dodatkowo, zgodnie z kierunkiem rozwoju kardiologii, w kontekście leczenia chorób serca i układu krążenia, to właśnie kardiologia zabiegowa powinna podlegać szczególnej trosce i dofinansowaniu w związku z prognozą rozwoju tego obszaru.
W związku ze zmianami demograficznymi i niekorzystnym trendem starzenia się społeczeństwa, prognozy również nie są optymistyczne. W 2020 roku, przy zachowaniu występującego trendu w zakresie zachorowalności i umieralności liczba zgonów z powodu chorób serca i układu krążenia przekroczy 200 tys. osób, a w 2030 liczba osób dotkniętych zawałem serca zwiększy się o ponad 40%, co będzie wynikało ze zmiany struktury wiekowej. Dlatego też zgodnie z rekomendacjami Rządowej Rady Ludnościowej, problematyka tych chorób powinna zajmować priorytetowe miejsce w polityce zdrowotnej państwa. Kontakt z organizacjami pacjenckimi, zapoznanie się z ich celami oraz uwzględnienie ich głosu w debacie jest naturalną konsekwencją problemów z jakimi mamy do czynienia tak my - jako pacjenci i obywatele, jak i ogólnie pojęta służba zdrowia.

Marian Saska
Prezes Stowarzyszenia

PDF

Zobacz także