Pacjenci o Agencji Badań Medycznych

Medexpress

Opublikowano 06 listopada 2018, 13:49

Źródło: MZ
Medexpress

Opublikowano 06 listopada 2018, 13:49

We wrześniu do konsultacji przekazano projekt ustawy o Agencji Badań Medycznych. W czwartek projektem ustawy o Agencji zajął się KSRM.

Ministerstwo Zdrowia uzasadnia powstanie Agencji Badań Medycznych koniecznością zapewnienia instytucjonalnego wsparcia dla finansowania analiz oraz badań naukowych w ochronie zdrowia. Jej powstanie ma zapewnić rozwój nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu, a także przyczynić się do wzrostu innowacyjności polskiej medycyny.

- W ramach Polskiej Unii Organizacji Pacjentów przyglądamy się temu rozwiązaniu od początku. Braliśmy udział w jego konsultacjach. Wyraziliśmy swoje poparcie dla wprowadzenia Agencji Badań Medycznych - mówi Beata Ambroziewicz z Polskiej Unii Organizacji Pacjentów.

Kluczowym zadaniem Agencji ma być działalność analityczna w zakresie oceny podejmowanych decyzji zarządczych na koszty funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. I w tym punkcie pacjenci widzą potencjał Agencji.

- W tej chwili trwa debata „Wspólnie dla zdrowia”. Wchodzą też nowe rozwiązania jak np. sieć onkologiczna. To bardzo ważne, abyśmy mieli pełne analizy, które pokażą nam jak wygląda stan wyjściowy, aby eksperci wskazali, jakie mierniki powinniśmy monitorować. I później, etapowo sprawdzać efektywność tych rozwiązań. Teraz, nawet do rozwiązań, do których jesteśmy głęboko przekonani, podchodzimy z wyczuciem i trochę intuicyjnie, bo brakuje wielu analiz i rejestrów - tłumaczy Ambroziewicz.

Drugim ważnym dla pacjentów obszarem ABM jest rozwój badań niekomercyjnych oraz polskiej myśli naukowej.

- Badań niekomercyjnych właściwie się w Polsce nie wykonuje. Dlatego też, jest to ważny element jeśli chodzi o działanie ABM. I w założeniu Agencja ta będzie organizowała i finansowała badana właśnie niekomercyjne - podkreśla Stanisław Maćkowiak z FPP.

- Mamy wiele bardzo dobrych potencjalnie rozwiązań, które niestety ze względów finansowych nie mogą być dalej rozwijane, nie mają szans przejść pierwszej testowej fazy eksperymentalnej, a później fazy badań klinicznych. Jest to więc obszar, który wymaga szczególnej uwagi. I tu zarówno pacjenci, jak i klinicyści mają duże oczekiwania, jeśli chodzi o rozwój polskich badań klinicznych - mówi Beata Ambroziewicz.

- Badania niekomercyjne to również efektywność wydawania publicznych pieniędzy na leki, które przy sprawdzeniu efektywności, działają na szeroką populację. A są takie, których efektywność działania jest zmniejsza - dodaje Stanisław Maćkowiak z Federacji Pacjentów Polskich. I podkreśla znaczenie ABM dla pacjentów z chorobami rzadkimi: - Inicjatywa dotycząca ABM, która powstanie w Polsce, jest niezwykle ważnym elementem możliwości badań i dostępności do leków dla chorych na choroby rzadkie. Z uwagi na to, że proces refundacyjny leków jest skomplikowany oraz dostępność do leków dla pacjentów z chorobami rzadkimi jest ograniczona, ABM może spowodować, że będą odpowiednie wyniki badań potwierdzających efektywność działań leków na choroby rzadkie. Wtedy to minister będzie miał większe możliwości podjęcia decyzji o refundacji tychże leków ze środków publicznych.

Przypomnijmy: Zgodnie z projektem ustawy celem działalności Agencji ma być:

  • finansowanie projektów badawczych w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, wyłonionych w drodze konkursu;
  • zlecanie prowadzenia badań naukowych podmiotom określonym w ustawie,
  • zlecanie badań dotyczących zarządzania, rozwoju i optymalizacji systemu ochrony zdrowia;
  • wydawanie opinii i ekspertyz w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu na rzecz podmiotów administracji publicznej lub innych;
  • inicjowanie i rozwijanie współpracy międzynarodowej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu.
Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

pacjenci / badania kliniczne / choroby rzadkie / Beata Ambroziewicz / Agnecja Badań Medycznych / Stanisław Maćkowiak / niekomercyjne badania kliniczne
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31