Pacjenci o „Polityce Lekowej Państwa”

Medexpress

Opublikowano 25 lipca 2018, 10:30

Fot. Thinkstock / Getty Images
Medexpress

Opublikowano 25 lipca 2018, 10:30

Organizacje podkreślają, że przedstawiony do konsultacji dokument "Polityka Lekowa Państwa" to projekt, który należy uznać za jeden z najlepiej przygotowanych dokumentów w dziedzinie ochrony zdrowia.

Jakie uwagi mieli pacjenci?

 • brak wskazania roli pacjentów w realizacji zadań z zakresu polityki lekowej państwa, w tym w procesach zapewnienia dostępności terapii
 • dodanie punktu: weryfikowanie obowiązku szczepień ochronnych przy przyjęciu dzieci będących pod opieką rodziców (do 16 roku życia) przy przyjmowaniu do przedszkoli i szkół - wyjątek jeśli dziecko/młoda osoba ma zwolnienie od lekarza, że nie może podlegać obowiązkowi szczepień ze względu na względu medyczne/zdrowotne; możliwość nakładania kar przez inspekcję sanitarną na rodziców/opiekunów za niespełnienie obowiązku szczepień - pomimo wezwań - poziom kary powinien być tak ustalony, żeby miał charakter motywacyjny
 • określenie celu: wprowadzenie obowiązku kontynuacji terapii pacjenta daną substancją po zakończeniu badania klinicznego dopóki odnosi z tego tytułu korzyści kliniczne
 • zwiększenie bezpieczeństwa stosowania suplementów diety poprzez:

 • dla wszystkich mierników odnoszących się do badań klinicznych - uwzględnienie fazy badania klinicznego, tj. badania II, III i IV fazy

 • konieczne monitorowanie funkcjonowania ustawy o ratunkowym dostępie do technologii lekowych poprzez analizę liczby wydawanych decyzji w stosunku do liczby leczonych pacjentów, wartość leków, dla których wydano decyzję o sfinansowaniu leku w ramach RDTL

 • uzupełnienie propozycji miernika dot. liczby pacjentów włączanych w programy lekowe o następującą propozycję:
  „Liczba cząsteczek przeniesionych z programów lekowych do katalogu chemioterapii"
  Dodanie propozycji miernika:
  „Liczba decyzji refundacyjnych wydanych po analizie kosztów pośrednich"

 • uzupełnienie wskaźnika o poziom substytucji generycznej i biorównowaznej

 • wprowadzenie możliwości płacenia przez pacjenta w szpitalu za lek nierefundowany lub refundowany w programie lekowym, do którego pacjent się nie kwalifikuje.

Źródło: Alivia

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

pacjenci / polityka lekowa państwa / Minsterstwo Zdrowia / orgniazacje pacjenckie
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30