Pacjenci o prezydenckim projekcie Funduszu Medycznego

Medexpress

Opublikowano 24 czerwca 2020, 12:04

Fot. MedExpress TV
Medexpress

Opublikowano 24 czerwca 2020, 12:04

Jak podkreśla Krystyna Wechmann, prezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych – Od pewnego czasu oczekiwaliśmy na złożenie projektu tej ustawy, tak ważnej dla finansowania potrzeb polskiego systemu ochrony zdrowia i zmian systemowych w naszym ustawodawstwie dotyczących zdrowia. Jest to zbieżne z naszymi postulatami powołania Funduszu Nowoczesnej Onkologii, który mamy nadzieję stanie się częścią Funduszu Medycznego. Po Narodowej Strategii Onkologicznej, to kolejne działanie prezydenta Andrzeja Dudy na rzecz poprawy zdrowia Polaków.

Projekt zakłada utworzenie 4 subfunduszy:

  • Infrastruktury strategicznej
  • Modernizacji podmiotów leczniczych – poprawa jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej oraz bezpieczeństwa udzielania świadczeń opieki zdrowotnej
  • Rozwoju profilaktyki
  • Terapeutyczno-innowacyjny na terapie lekowe (o bardzo wysokiej jakości klinicznej oraz bardzo wysokiej innowacyjności) wysokość środków nie może przekroczyć 5% wartości całkowitego budżetu na refundację, a finansowanie RDTL do wysokości przyznanego rocznego limitu świadczeniodawcom.

Dysponentem Funduszu jest minister zdrowia.

Projekt nowelizuje również ustawę refundacyjną.

Funduszu Medyczny ma działać od 2020 r. do 2029 r. gdzie w pierwszym roku będzie przekazanych 2 mld, a w każdym kolejnym 4 mld zł.

Ustawa przewiduje powstanie Rady Funduszu (9 członków), w której skład będą wchodzić przedstawiciele: Ministerstwa Zdrowia, NFZ, KPRM, Prezydenta RP, Rzecznika Praw Pacjenta, AOTMiT oraz dwóch organizacji pacjentów. Do jej zadań należy: doradztwo w zakresie zadań Funduszu, opiniowanie podziału środków, dokonywanie corocznej analizy skuteczności.

Z perspektywicznego punktu widzenia, ważne jest to, że projekt Funduszu Medycznego zakłada finansowanie profilaktyki, a także terapii o potwierdzonej wartości klinicznej i technologii lekowych o wysokim poziomie innowacyjności, które są efektywne z punktu widzenia zarówno zdrowia pacjenta, jak i budżetu ochrony zdrowia – zauważa Aleksandra Rudnicka, rzecznik Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych.

Źródło: PKPO

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

onkologia / pkpo / Krystyna Wechmann / Andrzej Duda / Fundusz Medyczny
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30