Pacjent będzie mógł odwołać się od decycji lekarza?

Fot. Thinkstock
Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt rozporządzenia Rady Ministrów, dający pacjentowi możliwość odwołania się od orzeczenia lekarskiego. W jakiej sprawie?
Paweł Grzybowski 2017-07-28 14:30

Proponowana zmiana dotyczy rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad i trybu kierowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na usługi rehabilitacyjne. Projekt rozporządzenia da pacjentowi możliwość odwołania się od orzeczeń lekarzy orzeczników wydanych w sprawie rehabilitacji leczniczej w postępowaniu prowadzonym na wniosek ubezpieczonego.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami – od orzeczeń lekarzy orzeczników wydanych w sprawie rehabilitacji leczniczej nie przysługują środki odwoławcze. Orzekanie w tym zakresie zostało przewidziane wyłącznie, jako zadanie lekarzy orzeczników. Komisje lekarskie (II instancja) podczas rozpatrywania sprzeciwów i zarzutów wadliwości w sprawach dotyczących rent z tytułu niezdolności do pracy lub świadczenia rehabilitacyjnego nie są uprawnione do orzekania o potrzebie rehabilitacji leczniczej, nie mogą również weryfikować decyzji lekarzy orzeczników w tym zakresie.

Projekt rozporządzenia zmieniającego przewiduje możliwość:

- wnoszenia środków odwoławczych od orzeczeń lekarzy orzeczników wydanych w sprawie rehabilitacji leczniczej w postępowaniu prowadzonym na wniosek ubezpieczonego (sprzeciw wyrażony przez osobę zainteresowaną oraz zarzut wadliwości zgłoszony przez Prezesa ZUS),

- orzekania przez komisje lekarskie o potrzebie rehabilitacji leczniczej w postępowaniu związanym z rozpatrzeniem sprzeciwu lub zarzutu wadliwości od orzeczeń lekarzy orzeczników wydanych w sprawach świadczeń (świadczenia rehabilitacyjnego, renty z tytułu niezdolności do pracy).

Jak argumentują wnioskodawcy projektu, celem wprowadzenia wskazanych zmian jest umożliwienie dodatkowej kontroli ustaleń orzeczniczych lekarzy orzeczników przez komisje lekarskie, a tym samym zagwarantowanie osobom ubezpieczonym prawa do ponownej oceny przesłanek uzasadniających skierowanie na rehabilitację leczniczą (w postępowaniu przed komisją lekarską – w ramach II instancji.

Źródło: RCL

PDF

Zobacz także