Pacjenci onkologiczni mają własną strategię

Katarzyna Wróblewska

Opublikowano 22 maja 2014, 15:46

Bez tytułu
Katarzyna Wróblewska

Opublikowano 22 maja 2014, 15:46

Bez tytułu

Poprawa dostępności do nowoczesnych terapii, zapewnienie pacjentowi pełnej i rzetelnej informacji czy wzmocnienie roli badań przesiewowych to 3 z 10 założeń założeń Strategii dla Polskiej Onkologii na lata 2016-1025 przygotowanej przez Obywatelskie Porozumienie na Rzecz Onkologii.

Polska Koalicja  Pacjentów Onkologicznych (PKPO) już po raz trzeci zainicjowała publiczną debatę dotyczącą sytuacji i roli pacjenta onkologicznego w systemie ochrony zdrowia. III FORUM odbywające się pod hasłem „Pacjent onkologiczny w procesie zmian systemowych” ma pokazać, jak ważny jest pacjent i jego głos w toczącej się debacie na temat koniecznych reform w polskiej onkologii. Zapewnienie dostępu do nowoczesnego leczenia, wysokiej jakości diagnostyki i edukacji to obszary, które w opinii pacjentów są kluczowe. Szymon Chrostowski, inicjator Obywatelskiego Porozumienia, wiceprezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych, mówi: „Opracowaliśmy 10 propozycji zmian wraz z konkretnymi rozwiązaniami, które są najpilniejsze i kluczowe z punktu widzenia środowiska pacjentów. Zapisy zawarte w Strategii są efektem doświadczeń pacjentów w walce z ich chorobą i brakiem zgody na istniejące standardy”.

Projekt Obywatelskiego Porozumienia na Rzecz Onkologii opiera się na 10 kluczowych postulatach:

1. Ograniczeniu wzrostu zachorowań na choroby nowotworowe, co wiąże się z poszerzeniem programów edukacyjnych dotyczących profilaktyki dla seniorów i gimnazjalistów (współpraca z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Ministerstwem Zdrowia).

2. Zapewnieniu pacjentowi pełnej i rzetelnej informacji o chorobach nowotworowych, dostępnych metodach leczenia, wyborze świadczeniodawców oraz przysługujących mu prawach, m.in. poprzez utworzenie Ogólnopolskiego Portalu Informacyjnego dla Pacjenta Onkologicznego. Portal miałby zawierać informacje dotyczące drogi postępowania w sytuacji podejrzenia choroby nowotworowej, jak również opisywać możliwości terapeutyczno-lecznicze dla pacjentów onkologicznych. Elementem uzupełniającym byłaby infolinia. Na portalu znalazłyby się też informacje dostarczane przez NFZ o średnim czasie oczekiwania na świadczenia w poszczególnych placówkach medycznych.

3. Wzmocnieniu roli badań przesiewowych, dzięki opracowaniu programów populacyjnych dla 10 najczęściej występujących nowotworów oraz zapewnieniu dostępności do badań profilaktycznych bez konieczności posiadania skierowania lekarskiego.

4. Opracowaniu katalogu podstawowych badań diagnostycznych wykonywanych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, co zwiększyłoby do nich dostęp.

5. Wprowadzeniu instytucji lekarza onkologa odpowiedzialnego za proces diagnostyki i terapii oraz wdrożeniu Karty Pacjenta Onkologicznego, w której dokumentowany byłby proces leczenia. Karta taka nadawałaby pacjentom onkologicznym status „przypadek pilny”, umożliwiając dostęp do lekarzy, czy badań poza kolejnością.

6. Wprowadzeniu rozwiązań zapewniających pacjentom równy i szybki dostęp do świadczeń z zakresu onkologii i zdefiniowaniu maksymalnego czasu oczekiwania na świadczenie niezależnie od miejsca zamieszkania pacjenta.

7. Poprawie dostępności do nowoczesnych terapii.

8. Zapewnieniu pacjentom dostępu do kompleksowego leczenia, w szczególności uwzględniającego świadczenia

z zakresu rehabilitacji leczniczej, opieki psychologicznej, leczenia przeciwbólowego oraz opieki paliatywnej.

9. Rozwoju opieki geriatrycznej i długoterminowej ukierunkowanej na aspekty związane z chorobami nowotworowymi.

10. Wprowadzeniu Karty Oceny Satysfakcji Pacjenta Onkologicznego pozwalającej pacjentowi na ocenę jakości ośrodków, w których był hospitalizowany. Zbiorcze wyniki ankiety byłyby publikowane w domenach publicznych.

Czytaj także: Lekarka pobita w przychodni

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

podobne

PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31