Pakiet onkologiczny: konsylia bez zmian

Medexpress

Opublikowano 30 stycznia 2017, 09:14

ministerstwo zdrowia miodowa_6 Fot. Jacek Sielski
Medexpress

Opublikowano 30 stycznia 2017, 09:14

Projekt, który był rozpatrywany 25 stycznia 2017 r. przez Komisję Zdrowia, nie wprowadza żadnych przepisów dotyczących konsyliów, ani nie modyfikuje dotychczas obowiązujących. Projekt nowelizacji ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych nie reguluje, ani w żadnym miejscu nie odnosi się do przepisów dotyczących konsyliów. Tę kwestię reguluje tzw. rozporządzenie koszykowe z zakresu leczenia szpitalnego - tłumaczy Ministerstwo Zdrowia.

Projekt nowelizacji tego rozporządzenia zostanie skierowany do konsultacji publicznych w ramach odrębnego procesu legislacyjnego, po uchwaleniu ustawy. Obok utrzymania zasady organizacji konsyliów zaproponowano w nich wprowadzenie możliwości odstąpienia od ich zwoływania w uzasadnionych medycznie przypadkach, co powinno zostać odnotowane w dokumentacji medycznej. Wstępne propozycje zasygnalizowane w tych materiałach nie są jednak przedmiotem jakichkolwiek prowadzonych obecnie prac legislacyjnych.

Nowelizowana ustawa nie znosi obowiązku przekazywania do Krajowego Rejestru Nowotworów informacji o zachorowalności na nowotwory złośliwe. Zaproponowane zmiany uchylają przepis, który nakłada obowiązki:

- bezpośredniego przekazywania informacji do KRN przez lekarza stwierdzającego nowotwór, umieszczania informacji o numerze Karty Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego na karcie DiLO.

Zdaniem Ministerstwa ten obowiązek nie poprawił zgłaszalności i jakości danych, które są przekazywane do Krajowego Rejestru Nowotworów.

Niezmiennie podstawę do przekazywania informacji o zachorowalności na nowotwory złośliwe stanowi wydawane co roku rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na dany rok. Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem zgłoszeń do Krajowego Rejestru Nowotworów dokonuje się według karty MZ/N-1a – karta zgłoszenia nowotworu złośliwego.
Wskaźniki jakościowe w podstawowej opiece zdrowotnej

Projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach znosi wskaźniki jakościowe w podstawowej opiece zdrowotnej, jednak projakościowe podejście do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej jest przedmiotem prac legislacyjnych w ramach dwóch innych projektów ustaw.

Zmiany dotyczące klinicznych wskaźników jakości to element szerszych prac, które są prowadzone w odniesieniu do jakości w ochronie zdrowia.

W ostatnim czasie do konsultacji publicznych przekazano:

- projekt ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej (uwagi można składać do 1 lutego 2017 r.).
- projekt założeń do projektu ustawy o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pacjenta (uwagi można składać do 19 lutego 2017 r.).

Pierwszy z tych projektów zobowiązuje świadczeniodawców do monitorowania jakości udzielanych świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

Drugi z tych projektów wprowadza wewnętrzny system monitorowania jakości i bezpieczeństwa pacjenta oraz system monitorowania klinicznych wskaźników jakości w oparciu o rejestry medyczne. Będą one ukierunkowane na monitorowanie i ocenę bezpieczeństwa, skuteczności i efektywności udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

Ministerstwo Zdrowia / pakiet onkologiczny
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31